Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 9 )
l^iNDESTOLPE, dat dit kruid, in wijn gebmïkt,
fchielijk doodt, maar daar en tegen, in azijn gelegtl
fchadeloos kan gebruikt worden (*).
Eenigzins gevaarlijk is dus van hier, het gebruik
der Tamme, of Tuinkervel (f), en bij de aandachtig-
fte naauwkeurigheid is te dikwijls een misflag moge-
lijk, uit hoofde van derzelver zoo in het oogloopende
gelijkheid met de Waterfcheerling CS)- Een en ander, is
echter grooter ten aanzien van de Kervelfoorten, ^je
in het wilde groeijen;en ik rade daarom ten err.ftigfte
aan, om nimmer dit moesgewas in het wilde, of langs
de wegen, waar het zelve nog al gaarne groeit, te
gaan zoeken; neen, maar zich altijd te bedienen van
Tuinkervel op eigen of Warmoeziers grond, in eene
welgemeste, zuivere aarde geteeld; wanneer men wei-
nig gevaar zal loopen van door eene der foorten van
Waterfcheerling of dolle Kervel vergiftigd te worden;
offchoon het naauwkeurig toezien, bij het verlezen
dezer groente ten ernftigfte moet blijven aanbevolen
en in acht genomen.
3. De overige bladgroenten: Spinazie, Melde, Porfe^
lein, Andijvie, Salade, enz. in hare onderfcheidene foor-
ten, geven allen eene zeer ligte, en, voor velen, zeer
fmakelijke fpijze^ dieevenwel nimmer van wege derzelver
voedend vermogen te kiezen is, omdat zij hetzelve bijna
niet bezitten, ,zoo min wanneer zij gcftoofd zijn, als
wanneer zij raauw gegeten worden, dat, bij voorbeeld,
in de Salade en Andijvie plaats vindt.
4. De Zuring, men nu en dan op zich zeiven ge-
ftoofd, maar meest als een bijvoegfel, bezigt, ver-
fchilt in zoo verre van de vorigen , dat zij hoege-
naamd geen voedfel bevat, maar een zacht en aange-
naam zuur bezit, waarvan alle andere verftoken zijn,
en waarom zij het algemeene toevoegfel van alle de
overigen uitmaakt. Maar om diezelfde redenen, berei-
de de zorgvuldige Huismoeder nimmer zuring of fpijze
waarbij zuring gevoegd is, in koperen vaatwerk, of-
fchoon de overfraaije kleur, die dc groenten daardoor
verkrijgen, dit ook moge aanraden. Het is alleen ko-
perroest, door het zuur afgevreten, welke die ver-
hoogde kleur fchcpt, en dit is reeds gevaarlijk. Wel
min-
C*) De VenenU, 22. fq. Ct) Seandix Cherifulium L,
Cf) Cieuta Firofa, L, en Conium Macvlatum, L.
H 4
\