Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C Iiö )
ren; ook verwekken zij, over het algemeen, veel
den, en worden niet zelden voor verzwakte magen
zwaar te verteren, wanneer zij in te veel boter gefruit
zijn. Voor dezen misflag wachte zich dus de onver-
moeide oplettendheid b^ het verzorgen van onze,
voor de inftandhouding van leven en gezondheid ge-
dekte, tafel.
Het is een groote misflag in de kookkunde, die ech-
ter dagelijks plaats vindt, om, namelijk, de groenten,
eer men die te fruiten of te ftooven zet, alvorens met
water af te koken, en dat water dan weg te werpen.
Dit water bevat de beste en wezenlijke delen van de
bladgroenten , en behoort dus bewaard en verfloofd
te worden. De Andijvie alleen kan hier eene uitzon-
dering lijden; deze kan men veilig koken en het wa-
ter wegwerpen, want zij wint daar door in aangenaam-
heid, zonder in kracht te verliezen.
De gewoonte om vele groenten, bij voorbeeld, Krop-
falade, Latuw, Andijvie, Selderij, en andere, die men
raauw eet, met olij, azijn, zout, peper, enz. toe te
bereiden, is op goede gronden bevestigd; levert eene
gezonde fpijze op, en bevordert allezins de goede ver-
tering , die, zonder deze toebereiding, voorzeker moeije-
li.jker zou gelukken. — Sommige, echter, zijn huivrig
om dit op de Latuw toe te pasfen, dewijl zij dezelve
eene bedwelmende of verdovende kracht toefchrijven;
en hoe zeer dit vermogen door fommigen mede aan de
Kropfalade is toegekend, is die uitwerking van beide
deze foorten van Saladen, op de bovengemelde wijze
toebereid en gegeten, nimmer door mij ondervonden :
v/aarom ik onmogelijk eenig fchadelijk gevolg van der-
zelver gebruik mij kan opdringen.
1. De Selderij, opdat ik daar mede aanvange, waar
van men zoowel de wortel,als (tengel en het blïd ge-
bruikt, en welke in den winter in foepen gekookt,ge-
ftoofd en tot falade bereid, ons zoo dikwijls een aan-
genaam geregt verfchaft, is nogtans, even als alle an-
dere moeskruiden, weinig voedfel bevattende, en daar
zij op de waterwegen werkt, den bloedsomloop ver-
fnelt en afdrijvend is, moet zij in tijden en voorwer-
pen , waar in, en waarbij, de aandrang der vochten
naar beneden te vermijden is, zorgvuldig buiten ge-
bruik worden gehouden. Aan kraamvrouwen , bij
bloedvloeijingen, of die daar aan onderhevig zijn, i's
zij