Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 115 )
maai' weinig voedende wortels , die ais to6fpijS gê»
bruikt, om hare fcherpe, doordringende , fpecerijachtigé
fmaak zeer geliefd zijn, en de fpijsvertering bevor-
deren.
10. De BeetworieUn ^ zoo roode als witte , bevat-
ten (en dit getuigde reeds g a l e n u s , een der oud-
fte Griekfche geneesheren) weinig voedfel; zij hebben
eenen lijmachtigen , zoeten fmaak , en beVatten veel
fuiker. Markgr a a f (*) verkreeg uit de roOde een
vijfentwintigfle en uit de witte een zestiende fuiker.
Geen v/onder, dat meu haar daarom met azijn en pes
per toebereidt (f).
4- In de overtvegirig der Moeskruidtn viridefl '4vij
ons tot eene' tweeledige befchouwing derzclven , al-s
van zeiven gewezen, daar zij zich aanbieden, i. alS
toppen, of bloem-en bladbeginfels , gelijk in de Asper-
fiën. Artisjokken, en Bloemkool; en 2. als bladen , ge.
woonlijk bladgroenten geheeten, zoo als in deSpinaziéi
Melde,Porfelein, Andijvie Warmoesbeet,Kervel, enz.|
dan daar deze onderfcheiding Weinig ter zake afdoet en opl
ónze manier van behandeling geen invloed heeft, zal he^
genoegzaam 2ijn dit te hebben opgemerkt, en ik zal
die allen onder den algemenen naam van moeSkruideiit
opnemen< Kortelijk zal ik deze groote klasfe doorloo-
pen, ten einde den voedfelaard op te geven, en alleeri
daar wat langer ftilftaan, waar een gewas eenige ge-
lijkenis heeft met een ander, en tevens gevaarlijk is.
Weinig voedfelllof moet in deze geheele afdeeling gei
zocht worden,uit hoofde dat zij weinig mcelftoiFen eri
levens weinig lijmachtigs bevatten, waarin wij, zagert
dat de eigenlijke voedingskracht der plantgewasferi
gelegen was. — Allen zijn meer ter veraangenamingen
tot toefpijzen ons van den Schepper gefchonken, dan
Xvel tot eigenlijk voedfel, hoezeer zij niet te min het
hare,hetzij dan veel,hetzij weinig,tot voeding.vaiions
geftel aanbrengen. Zij zijn meest allen ligt verteerbaar,
waar van men evenwel de Koolfoorten moet uitzonde-
ren 5
C*) Opusc. Chym. ï. 220 en 221.
(t) Te over bekend is het, dat dezelve in dc laatfte ja-J
ren, bij honderdduizenden, ginds en elders geteeld en Fd-
brljkmatig zijn bereid, om het gemis van dc Suiker,uii üat
riet van dien naam vervaardigd, door Suiker uit deze vrdrt^-
len getrokken, te vervullen.
H 2