Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 114 )
bezitten veel voedfelftof. Men kan het daarom als
eene grote dwaling aanmerken, dat men deze geheel
zonder oogmerk van voeding, maar alleen tot verfna-
pering behoort te gebruiken en voor te dienen. In-
dien men de verzekering van plenk aanneme, dat zij
buikpijnen , loop en winden zouden opwekken (*) , zoo
is een zeer voorzichtig en allezins matig gebruik zeer
aan te bevelen. — Bergius zegt, dat zij veel ftijf-
fel opleveren en daar in de Aardappelen ver overtref-
fen ; een pond gaf hem drie oneen (t).
7. Uijen, hoe zeer bij velen tot een dagelijks gebruik
beftemd en voor eene ware lekkernij gehouden, worden ,
om derzelver bijzonderen fcherpen fmaak, en reuk, door
anderen even fterk vermijd. Zij kunnen bezwaarlijk onder
de voedfels gerekend, maar moeten alleen, om hare bij-
zondere fcherpte, als eene toefpijs, die in de toebe-
reiding der voedfels eenen grooten naam verworven
heeft, aangemerkt worden. Vanhier, dat men gewoon-
lijk haar gebruik veel ontmoet bij den bewoner van
heete luchtftrcken, bij wicn de fpijsvertering kwijnt;
zoo mede in de koudere gewesten, bij menfchen, die
gewoon zijn veel fpijzen te gebruiken.
Haar uitwaasfemingbevorderend en pisdrijvend ver-
mogen maakt, dat haar, van voren befchouwd, geene
plaats «nder de voedfels kan worden aangewezen, de-
wijl zij blijkbaar hierdoor de verzwakking eerder bevor-
deren dan weerftaan kunnen. Hierom moeten ook vrou-
wen , die aan bloedvloeijingen onderhevig zijn en tot
miskramen neigen, met de uiterfte bedachtzaamheid deze
fpijs gebruiken , of wel dezelve liever geheel vermijden.
Tot deze foort van gewasfen behooren mede de Cha-
lotte, de Knoflook en de Prij. Alles, wat wij des van
de Uijen gezegd hebben, is ook op deze toepasfelijk.
8. De Mierikswortelzeer fcherp is,en alleen tot
een inmengfel der faufen gebezigd wordt, bevat geene
voedfelftof van eenig aanbelang. Hij behoort dus meer
als geneesmiddel gebruikt, als fcheurbuik weerend af-
gezonderd, en in de keuken voorbijgegaan te worden,
ten zij men hera, ter bevordering eener goede verte-
ring, gebruike.
9. Ook de Radijs en Rammenas zijn twee fcherpe,
maar
Bromatologia, p.
(t) Med. 649.
, X