Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
O V
R
I
T.
En ten (lotte van dit artikel van Moeskruiden, wordt nog
gefproken van de Komkommers, Aj^urlten , Kappers en aa-
dere Vruchten , Vruchtknoppen en Zaden, wellte men tot
loefpij^en voor de lalel en in Azijn gewoon is in te leg.
gen. . .......bl. 122.
V Afzonderlijk en opzettelijk wordt nu gehandeld over de
Paddelloelen , ook Kampernoeljes en Cnanipignons gehee-
ten, en hier wordt gel'proken over het g<.vaar , dat men loopt
van vergiftigd te worden door derzelv^r algemeen fchade-
lijke eigenfchappenj als mede hoe, wanneer en waardoor
zij die verkrijgen: waar na worden opgegeven die Padde-
ftoelcn of ChampignoHS , welke voor eetbare worden ver-
klaard. . . . . . bl. 123—126.
En na dit afgehandelde gaat de Verhandeling over tot het
(preken
VI. Over het Ooft; het welke hier vooreerst verdeeld wordt
ö. in Appelvormige, en i. in Bezievormige vruchten, bl. ]26.
a. Tot de Appelvormige vruchten worden gebragt de gewor.e
App l,n , Peren, Perziken, Abrikozen , Pruimen, Vijgen
en iVIiFpelen. . , . . . bl. 127.
Tot de Bezievormige de Kersfen , Morellen , Druiven,
Berberis/en, Aardbeziën, Fiambozen, Aalbeziën, Brummels
en Moerbeziën. . . . . bl. 127.
Het gebruik en nut der vruchten , de onfchadelijkheid van
rij/ie vruchten, wordt verdedigd, fchoon onder aanprijzing
vr.n alzins voorïigtige matigheid. . . bl. 128-/30.
f. Uiivoerig wordt als nu gefproken (als uitmakende zoo veel
als eene derde afdeeling over het Ooft) over de Citroenen,
Limoenen , Chinaas- en Oranje-Appelen.
Eerst worden de Citroenen belchreven , en opgegeven, waar-
toe dezelve al worden gebruikt; — derzelver Sc/ie/, Olie,
Sap ; de geheele vrucht gekonfijt , enz. Gelijk ook onder-
rigtingen, ten aanzien des gebruiks van het Citroen-zuur,
worden medegedeeld. . . . bl. 131 — i Sa-
Vervolgens gïfcniedt het een en ander ten aanzien der Li-
moenen. . . . . . bl. 136, 137.
Nu liggen de Oranje-Appelen, onderfcheiden, in zoete en
bittere , of Chinaas- en zoogenoemde Oranje- of Curacou-
fche-Appelen, aan de beurt. Eerst deChinaas-Appelen. Dan
de Oranje-Appelen. Er wordt gefproken over de bloemen
van den Oranjeboom ; over de fchilfen , zoo gedroogd afs
gekonfi t, en derzelver dienst als ijiaagmiddel; terwijl tevens
hier bij gevoegd wordt waarfchuwing tegen het gebruik van
bittere cn heete likeuren in zekere ongefteldheden.bl. 137—141,
IJn wordt gehandeld
VIL Over de Noten of Nootaardige vruchten ; w»ar onder hier
begrepen worden; De Okker- of zoogenoemde groote No-
ten of Neuten ; de Hazelnoten ; de Amandelen en Kastagnes.
Van de eerstgenoemde wordt fltchis met eea kort woord
? 3 e«'