Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
( "3 )
darthangend loof de verzekering van echtlieid en öil*
fchadelijkheid te kunnen bekomen, tenzij dezelve vait
eigenen grond gewonnen zijn, en men althans wel ver-
•zekerd is, dat er geene' gevaarlijke gewasfen, die haar
bijzonder gelijken, tusfchen beiden gevonden worden.
Hoogst nuttig is het, en van het meeste aanbelang,
de geheele plant te kennen , waar van men een deel
tot fpijze gebruikten dit geval, toegepast op de Pink-
fternakel , zoude haar lansvonnig gevederd blad , in
vergelijking van de breedere, ingekorvene bladeren van
de Dolle Kervel zeer gemakkelijk deze, allezins ge-
vaarlijke, dwaling voorkomen, hetgene voor de zorg-
vuldige verzorgflfcr onzer tafel zeer ■ belangvol en te-
vens zeer gemakkelijk is.
B E R GI u s waarfchuwt voor eenen tweeden misflag, dat
men, namelijk, in het begin der Lente, de wortelen
van hét Zwarte Bilzenkruid niet neme voor de gewone
Pinkllernakel, hetgene, volgens hem, zeer gemakkelijk
zou kunnen plaats hebben, wanneer de bladeren dezer
plant nog niet uitgeloopen of ontwikkeld zijn. Na dien
tijd loopt het onderfcheid te zeer in het oog:want het
Bilzenkruid heeft lang-ronde, groote, breede bladeren,
die eenigzins wolachtig en, in bet aanraken, fmerig zijn.
Ook wanneer deze wortel,te weten die van den Pink-
fternakel, tot voeder voor het Rundvee gebruikt wordt,
dat bij de Noordhollandfche Veeboeren Vrij algemeen in
gebruik is, mede omdat men meent, dat deszelfs ge-
bruik de melk vermeerdert, behooren dezelfde voorzor-
gen, even ftiptelijk, in het oog te worden gehouden.
4. De Suikerij- en Scorzonere wortelen zijn ligt ver-
teerbaar , eenigzints bitter, en, altoos voor zwakke
magen, gezond, offehoon zij weinig voeden.
5. Ook de Rapen, die men gewooulijk in lange, ook
Franfche, en ronde onderfcheidt, en deze laatfte foort
in gelen en witten verdeeld (tot welker geflacht ook de
Koolrapen, zoo onder- als boven den grond behooren)
verfchaffen een aangenaam, ligt verteerbaar voedfel, dat
in de gelen meestal bitterachtig is, en welk Voedfel tot
diep in den winter ons bijblijft. De länge of Franfche ,
echter zeldzaam langer, dan even in het nieuwe jaar. T
In hare keuze behoort men te letten, dat zij zuiver
en niet ftokkerig zijn; zij moeten buiten alle togt be- '
waard worden, wil men ze voor flap worden bevrij- V--
den, hetgene het rotten verhaast. ' *>
6. De Aardakers zijn droog, maar zeer meelachtig, en
V
hhn