Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( io<5 )
grijpen, vooral wanneer de hevigheid , waarmede fpaans-
groen, eigenlijk, koperroest, werkt, bekend is. Om
ook de gedroogde Boonen deze begeerde kleur te doen
verkrijgen, worden zij ter drooguig op koperen pla-
ten uitgefpreid; al even nadeelig.
Gedroogde Slaa- en Snijboonen, zoo ook gedroogde
Doperwtjes, Erwtenpeuitjes en Boerenboontjes, leve-
ren , even als de ingelegde, weinig voedfel bevattende
fpijzen op; want édu lood bevat nog geen vierentwin-
tig greinen meelltof, en niettegenfiiaande dit, zijn zij
moeijelijk te verteren.
c. Onder de fFortclcn wij tot voedfel gebruiken,
komt de eerste plaats, bij uitnemendheid, toe aan de
i. Aardappelen , nXi eene voedfelibort, welke bij alle
flanden zonder onderfcheid , dagelijks de tafel ver-
vult, maar bij uitüuiting voor den gemeenen man bijna
alleen in alle zijne behoeften voorziet.
Zij is de knobbelachtige ronde wortel eener plant,
die een geboren bewoonder van Zuid-Amerika is, van
waar zij tegen het einde der zestiende Eeuw (1586)
door den Engelfchen Admiraal f. drake het eerst
naar ons werelddeel is overgevoerd. Zij bezit een
vierde meel, is daarom wel voedzaam, en tevens niet
zeer moeijelijk te verteren. De Amerikanen bakken er
brood van, dat, wanneer het met dc helft tarwe ver-
mengd is, eene uitmuntende hoedanigheid heeft. Par-
men tier heeft mede een fmakelijk brood uit de
Aardappekn bereid,zonder bijmenging van andermeel,
en de wijze daar van algemeen bekend gemaakt (♦).
De lasteijuie heeft van de bevrorens Aardappe-
len een uitnemend goed meel, met weinige moeite,
vervaardigd, dat jaren lang kan bewaard worden, en
met dc' helft tarwenmccl vermengd een uitftekend goed
fmakelijk en gezond brood heeft opgeleverd, hetwelke
men verre den voorrang kan toekennen boven vele
foorten van brood, waar mede in Frankrijk , de be-
woners van het pla'te lan.l , vooral in dure tijden,
gewoon zijn zich te voeden (f).
Omdat de l^lant tot het kruidkundig geflacht der
Nachtfchade Solanum) behoort, willen Ibmmigen haar
niet van alle vermoedens van gevaarlijk voor den eter
te
(*) Zie Auszüge aus den besten FranzoT. period. Midie,
Sc'iriftßell, r B. l\3 o \vi g , over de Aard(,ppilen ,6] ia.
Ct) ^IS' ■/i'w/rf en Lett. Bode, 1813, p. 74 fq.
>