Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( io<5 )
van verteringskrachten gepaard gaat, leveren zij eene
kwade fpijsvertering en winderige opgeblazendheid op.
De kenteekenen , waar aan de deugdzaamheid van Erw-
'ten en Boonen getoetst wordt, kunnen tot deze weinige
gebragt worden: a. Deongeclroogde. Dat zij versch geplukt
en gedopt zijn ; haren behoorlijken graad van rijpheid
hebben gekregen; dun van fcliil zijn en geheel onbe-
fchadigd zich vertooiien: en zoo zij voor jong verkocht
worden, daarenboven, dat zij rimpelig van huid, en
met groene, althans zonder zwarte, netizen zijn. Van
de Tuin- of Roomfche Boonen worden de breede platten
voorde beste gehouden, b. Ds ge-droogde. Mede, dat zij wel
rijp,behoorlijk gedroogd , dun van fchil, geheel zuiver,
niet verlegen, verbroeid noch overjarig en befchadigd zijn.
Erwten cn Boonen , door Infekten befchadigd, kunnen ,
om verfchillendc redenen, hindernis aan de gezondheid
toebrengen, zoo uit hoofde van onderfcheidene vreem-
de Hoffen , welke, of door deze diertjes achtergelaten zijn ,
als toevalligerwijze in de gemaakte opening geplaatst
geworden, vooral van de Infekten zeiven, die daar in
huisvesten ; of van derzelver eijeren, wanneer zij dié:
daarin hebben gelegd. De putad de ïhivant,
te Foagère, vond in oude Erwten een foort van klei-
ne kever , die zeer onderdrukkende toevallen bij eenen
hond veroorzaakte, in een' tijd,waar in men algemeen
over de ongezondheid der Erwten klaagde
Verfcheidene foorten van verfche Erwten euBoonen moe-
ten fchieliik ; de gedroogde langzaam, beide zonder zout,
in ruim regen- of pomp-dat is, wei-water, gekookt ivorden.
Er worden fomwijlen ook eenige vei giftige foorten
onder de Erwten gevonden ; zij komen van de wilde
platte Erwt (f), en veroorzaken verlamming, zwak-
heid en beving der ledematen. Te Monpelgart, waar
men dezelve Grains de Resfellon heet, heeft men daar
van de droevige ondervinding gehad uit het gebruik
van brood, waar onclcr veel van het meel van deze
Erwten gemengd was C§). Een huisgezin, hetwelke de
Erwten, in eene grootere hoeveclht id dan anderen, onder
het brood gebruikte, werd aangetast door verlammingen ,
en allezins bijzondere toevallen Gerustftellcnd, even-
li
C') Med. ÏVochenh. 178 r. 2 Jahrg. 269. f. A )
Ct) ook weleenvoudigZ^ïMy/7/jgcnoenid. v,
(§3 Med. fVochenh. 1780. 3 qnart. 594
LIn 0 u E T en t i s s 0 t , über das gctraide.