Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
V/
C Ï04 )
gelijk de aandacht der huishoudkundigen , omdat, bij
deszelfs uitnemende gefchiktheid tot voedfel, althans
tot beestenvoeder, het flechte land voor deszelfs aan-
kweeking voldoende is, en tevens weinig moeite vordert.
Het heeft een' ronden korrel, die aan de onderzijde
gedrukt is, met plat gedrukte zijden, waar in de.naast
gelegene korrel fluit. Zij heeft een bruin of geel be-
jcleedfel, waar onder een wit meel befloten ligt.
Nadat wij, in het algemeen, de verfchillende foorten
van Koorn hebben doen kennen , zoowel in hare na-
tuurlijke kenteekenen, voedende eigenfchappen als fcha-
delijke hoedanigheden en ontaardingen; moeten wij, eer
wij dit zoo hoogst belangrijk gedeelte van onzen arbeid
verlaten, nog een waarfchuwend oog flaan op, en een
algemeen overzigt geven van, deszelfs vermenging met
andere zaden , wier nadeeligen invloed op de gezondheid
het ftilzwijgen ten misdaad zoude maken. De nadeelige
zaden, die zich met het Koorn vermengen, zijn hoofd-
zakelijk drie. i. Het zaad van de wilde Radijs (♦).
2. Her roggeminnend Zwenkgras of Ganzenhaver, ook
Dravik genoemd (f), en 3. het Dolik (§).
Het wilde Radijszaad is tamelijk dik, rond en glad
van korrel, rosachtig van kleur. Het zaad van den
Dolik is wel langwerpig, maar veel kleinder dan
het roggezaad, is tevens roodachtig van kleur , en
dus gemakkelijk van het zeive te onderlcheiden. Het
zaad van het roggeminnend Zwenkgras gelijkt veel naar de
Rogge zelve, doch fchijnt, in eene geringe hoeveelheid
gebruikt, niet zeer gevaarlijk; althans reuss getuigt,
dat het ter vcrmeerdernig ftrekt van het koorn voor de
armen C*^- Zij wordt onder de Rogge en onder de Ha-
ver gevonden en maakt het brood zoeter. Somwijlen
groeit ook de wolfswortel met blaauwe bloemen, ook
monnikenkappen geheeten C|), onder het gezaaidekoorn
en mengt zijne hoekige,zwarte en tevens vergiftige za-
den , indien zij mede gemaaid worden , onder het zelve.
Alleszins is dus de voorzorg aan te bevelen, om geen
koorn te koopen , waar onder vreemde zaadfoorten,
vooral zoo zij na de befchrevene gelijken, gemengd ,
gevonden worden.
Het
(*) Raphanum Raphanistrum. L.
co de gorter, J'lora Belgien. Bromus fecalinus. L.
C§3 Lolium temulentum. L. Q ) Comp. Étian, 1S5.
([Ó Aconitum Napellus. L.