Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV
O V E R Z I G T.

Hï^ileeVigen a^rd en invloed, die fomwijlen of dikwijls oiï-
dti het Koom vermengd, worden waargenomen? zoi» ais-
dauT z\]n ; i. hei Zaad van de Wilde Radijs, van d?
Dtavm uf Ganzenhaver, en 3. hei Dolik bl. 104, 105.
De Verbanütling gaai nu voort met eene btlehouwing
11. Van de Peulvruchten;oudürfcneiden in • a. Erwtenen Boo-
nen^ waartoe bchooren de zoogenoemde Dop-erwten;
Turn- oï Boerenboonen, en Roomfche of Turkfcbeboo-
nen, gemeenlijk Snijboonen; onder dewelken ook bere-
gend worden de Siaa- of Prinfesfe, ook Heeren-booutjes
genoemci. En wordt gefproken over deze Veldvruchten,
als ongedroogd^ dai is versch geplukt , en als gedroogd'^
gegeten wordende, b. In trwien peulen, Snij-, Ülaa- of
Pnnlesllboonen , die met, of liever geheel om de Peul,
met weinig of geen erwt of boon daarin , gegeten worden.
En wordt bij deze gelegenheid gefproken over het inleggen
van Snijboonen^ en tegen het g*.bruik van koper en kope-
ren vaatwerk , om er een helder-groene kleur aan te ge-
ven. gewaaxfctiuwd. r . , b!. 105—109.
Als nu wordt gehandeld en gefproken
lil. Over de Wortelen, en wel i. Over de Aardappelen,
van Wilk belangrijk voedlel de kenmerken van cieugd-
zaamheid enzv. worden opgegeven, a Over de eigenlijk
zoogenoemde Wortelen , of Peen , zoo roode als gele,
3. Over de Pinkikrnikeilen, of zoogenoemde Witte Worte-
len; waarbij gewaartchuwd worde tegen het zoektn van
dete Wortelen aU zij hun loof verloren hebben, omdat
men als dan wel e^ns de wortels van de Dolle Kervel en
het zwart Riïzenkruid daar voor zou bunnen nemen.
4. Over de Suikerij, 5. de Rppen, 6. de Aardakt-rs, 7. de
Uijen , 8. de Mierik- of Peperwortel, 9. de Rndijs en
Ramtnenas en 10. de Beetwortelen. . bl. lop—115»
X)u afgehandeld zijnde wordt gefproken.
IV. Over de meer eigenlijk zoogenoemde Moeskruiden, en de
manier en verei^chten om dezelve t-e koken en te berei-
den. Hier wordt gehandeld i.van de Srlderij, 3 vandeEppe
en Vieierfeli] en van de Kervel. Bij vve.ke gelegenheid de noo-
dige waarfchinvingen tegen en ten aandien van twee zeer
vergiftige foortcn van Dolle Kervel worden medegedeeld;
als: omtrentde Gevlakte
en de Vergiftige Waterfcheerlinfi ^Cicuta Firofa)^
De befcbouwing nu voort 4, over de Spinazie, Melde,
Porctilein , Andiivie, Salade, enzv. 5. De Zuring (waar om-
trent al mede waarfchuwingen tegen het gebruiken van ko-
peren vaatwerk worden gegeven.) 6. Oe Asperfien. 7. De Top-
pen van de Hop en 8 de Kool; ten aanzim waar van we-
gens het dageliiUs bereiden van dezelve en het inlegeen
van Zuurkool opzettelijk gefproken wordt. 9, De Arr)S)okken.
bl. lid— 122.
Ka