Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( io<5 )
echter nog minder voedende fpijze dan de Rijst. Zij is
een voortbrengfel onzer Noordelijke luchtftrekcn , en
beftaat in kleine ronde, gele, blinkende zaadjes, die ou-
der een eenigzins harden fcliil een wit meel bevatten.
Zij wordt ons gewoonlijk van Keulen gepeld toegevoerd.
Zij heeft, gekookt zijnde, een zoete fmaak; bezit
weinig voedfelllof en is moeijelijk te verteren, waarom
ook haar gebruik het best aan eene bezige levenswijze,
maar die geen zvvaar werk verrigt, voegt.
Daar zij moeijelijk tot gesting te brengen is,vervaar-
digt men hier te lande van dezelve noch meel noch
brood; hoe zeer men zegt, dat men dit laatlle in liet
zuiden van Frankrijk vcïvaardigt.
8. En hoe zeer men wil, dat het Turkfchc Koorn,
of Tutkfche Tarwe (Mais) onze koude luchtllreek niet
al te wel verdraagt, zoo. heeft nogtans de ondervin-
ding geleerd , dat het hier wel en welig tiert. Dit
vooroordeel is misfchien ook de rede geweest , dat
men het niet tot voedfel , maar alleen vermaakshalve
geteeld heeft, hoezeer het met zeer veel nut tot fppze
kan worde gebruikt, daar het een uitmuntend voedfel,
dat veel voedend meel en lijmachtige ftof bevat, ople.
vert , waarvan men een heerlijk wit , welfmakcnd
brood, dat gemakkelijk verterbaar is, kan bereiden,
hoewel van een' eenigzins zuren fmaak. In Mefnpo-
tamiën perst men ook hier uit eene olie voor de fpijs-
bereiding (*).
Ook dit Koorn is aan eene ziekte onderworpen, die
imhof tot brand brengt (f).
Het ftrekt mede tot een uitmuntend voedfel voor onze
huisdieren, zoowel viervoetige als vogelen ; men moet
het den Ganzen, als men die wil mesten, gehe..:l voor-
werpen, maar de Varkens zal men daar mede, na dat
het gebroken is , voederen. Ook moet men het de
eerfte droog, maar de laatfte geweekt toereiken. Het
gebruik van TurkIJ'che Tarwe tot beestenvoeder kan ten
minsten dat koorrf, hetwelke geacht wordt een edeler
en beter voedfel voor den mensch op te leveren, voor
dezen alleen doen befparen.
Des niet te min verdient het Turkfche Koorn wel de-
ge- •
C^ O lt v i e r's Reize door het Turkfche Rijk, enz. V. 25.
Ct) Zie Magdis morhum, in Med. fVocaembl. 179,
6 Jahrgang 159-
G 4