Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C lOI )
ver oplevert , bijzonder bij den minvermogenden , die
daar in een gezond, vetaclitig, goedkoop, niet zwaar
te verteren vocdfei vinden , hoezeer dezelve in voedings-
kracht ver beneden de Garstengort moet gelteld worden.
Tot voeder voor het grooie hnisgcvOi>eite, manr al-
lermeest voor de paarden , worclt deze graanfoort mede
gebruikt, en vordert ook, in dit opzigr, gepaste ken-
nis en behoorlijke voorzorg.
5. De BorH'dt ^ alhoewel eigenlijk gezegd niet tot
de granen behoorende, echter door ons in den hnis-
houdelijkcn zin daar toe gebragt, is, als zoodanig, de
vijfde graanfoort, wclk'c onze keukens van eene voed-^ame
fpijze voorziet. Zij geeft ecu driekantige korrel, welke
onder eene bruine glanzige opperhuid , een wit fmakeloos
meel bevat, dat, tusfchen de vingers j^c v^^ re ven, kraakt.
Zij is buitenslands van weitiig gebruik; in ons Va-
derland wordt ze tot meel gemalen en t<.t gort gebro-
ken ,welke eene vrij algenuen beminde , evenwel niet zeer
voedzame , Ipijze oplevert. V^an alle de opgenoemde
zaden, geeft deze het mcesre meel.
Het brood van boekweiten-, ook wel op fommige plaat-
fen gruttcnmeel genoemd, gebakken, is graauw, wei-
nig zameiihangend tn veel minder voedzaam dan dat
van Roggj of Tarwe.
Dit zaad wordt ook zeer veel, zoowel heel als ge-
broken (in welk laatfle geval het den naam van Kor-
ml draagt, cn eene gelijke behandeling vordert als wij
van de kortcll/.g onder de Tarwe hebben opgegeven)
tot voeder voor het buisgevogelte, en tot mesting der
Varkens gebeziijd.
6. Kij^t volgt in Europa de Boekweit in den rang
der voedfels opdaar zij meer voor eene tafelfpijs,
dan wel voor een algemeen voedfel. hoedanig men het
brood en meel kan befchouwcn, te houden is. Ook
wordt zij nimmer gemalen , maar alleen gebroken, en
de korrels als Gort gebruikt. Zij geeft eene witte, gc-
flreepte, langwerpige, lijvige korrel, die twee en meer
lijnen lang, in het midden zwaar is, en aan de beide
— ein-
(*) In de andere werelddelen bekleedt zij de planrs van
een algemeen voed fel, hoedanig dc Rogge en de Tarwe in
ons werelddeel innemen; zii wordt ook aldaar zoo overvloe-
dig geteeld, dat men 's jaarlijks nog wel 120,000,000 pond
riaar Europa zendt,
c 3