Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 100 )
'dere Garst, welker doppen veel afval veroorzaken (*)<
Moe wenfclielijk ware, bij deze getuigenis, eene ruime
aankweking van deze graanfoort ook in ons Vaderland?
krampzucht of kricbelüiekte is in Zweden, het
Waldekfche , en in liet Hesjifche C§_), uit brood
van garstenmeel oorfpronkelijk , waargenomen. De
Garst wordt ook, volgens len tin, door de honing-
daauw tot een fchadeiijk voedfel; ook wordt zij het
meest van alle granen door de kanker aangedaan.
Tot voeder van het tamme grooie buisgevogelte ge-
bruikt men mede, en wel voornamelijk de Garst; zij
bellaat dus, in dit opzigt. eene tweede aanmerkelijke
plaats in de zorg, welke de huishnudkunde aanbeveelt.
4. Op deze volgt, als een minder voedend graan,de
Haver, kenbaar aan eene langwerpig ronde korrel,die
eenigzins kegelsvvijze gevormd is ; een meer ftomp
voetfhik heeft; in een zeer fcherpe fcherpe punt op-
waarts uitloopt en aan deszelfs platte zijde met eene
lleiif in het midden ingefnsden is, welker meelkern
vrij in den korrel zit, ruig is, bleek aschverwig van
kk-ur en met eene gebaarde punt. Het meel is fneeu-
wit. Eene verfcheidenheid , welke écu zwarte bast heeft,
en in Duitschland Eichelhaber heet, wordt boven alle
andere geko'zen. Men onderfcheide tevens wel dege-
lijk de zwarte van de grijze, overmits de laatfte ver weg de
minste is. De Engelfclie, ook naakte Haver, wordt
om zijn groote korrel zeer geacht. Kruidkundig be-
fchouwd zijn er eenentwintig foorten van Haver C*)-
Gemalen en alzoo eenigzins met den bast vermengd,
geefi, de Haver een aschverwig meel, dat niet tusfchen de
vingers kraakt, en bijna niet in gebruik is. Het brood
van Haver toebereid is zwart, bitter, en moeijelijk te
verteren. Ook het bier daar van bereid deelt in het
bittere. De Haver heeft de zwakfle zamenllelling der
voedingsdeelen van alle. de granen.
Van meer gebruik is de Gort, welke de gepelde Ha-
ver
(*) Almanach für Deutfche Landwirfchaft auf jähr 1783.
p. s^c»- fq-
(f) Vogel, Schutzfchriftfür des mutterkorn.
CD z:e sandifort, 1. c. IX. 99 & 873. ch Deutfcht
mbl. 16 B. i St. f. 374-
C:>) Li n neus, 1, c. 121.