Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 95 )
onderfte ledematen aan en vooral de toonen, en liep
dan opwaarts, waar na de aangedane deelen zwart ge-
worden zijnde, afvielen.
De fmaak der Spoorrogge is walgelijk en fcherp, even
eens als vele flaapverwekkende vergiften. IJaar gema- < " £
len afkookfei- geeft een rood melkachtig vocht, dat, - .
met loogzout gemengd, tot karmozijnrood verhoogd
wordt - ■,
Het fchijnt echter, dat de Spoorrogge hare fchadende
eigenfchappen door den tijd verliest: want de Epide-
mien regeerden , ook volgens de waarnemingen van
taube, wie hm an cu nebel, hct allerhevigst
kort na den oogst, werden van langzatnerhand goed-
aardiger cn zachter, en hielden eindelijk geheel op , niet-
tcgenllaande er nog Spoorrogge overgebleven was (f).
Ook chatïan, een oud Heelmeester te Montargis,
berigtte aan dc Akademie der VVetenfchappen xt Parijs , ^
dat het brood, uit Spoorrogge, alleen nadeel toehragt
als het versch gegeten werd, maar onfcbadelijk was als het
droog was(§j. En offchoon haller gelooft, dat het van
langzamerhand en niet fpoedig zijnen nadeeligen invloed
doet werken e*), meent len tin, dat de Spoorrogge , of >
het Moederkoom op zich zeiven niet fchaden,maar dat
er honingdauvv moet bijkomen om fchadelijk te worden
Hoe het zij, het kan gewis onder zekere voorwaarden ^
fchaden, en wel degelijk de ziekte, bij de Duitfchers, '
onder den naam van Kriebelkrankheicl bekend, voort-
brengen , welke de opgetelde verfchijnfelen met zich
voert; te meer, dewijl die genen, welke niet dade-
lijk van het met Spoorrogge gemengde brood gegeten
hadden , van de ziekte vcrfchoond bleven, en de ziek-
te zelve onder het eten van zuiver brood ophield, gelijk
taube heeft aangeteekend {**). Om deze Ichadende
hoedanigheid der Spoorrogge is de hoogde oplettend- ^
heid , zoowel aan onze Huismoeders als Natuuronder-
zoe-
(*) Cf. Model, Unterfuchung des Mutterkorns, en nebel,
de fecali cornuto.
Ct) Cf. TissoTr Ceneesw.'van zware Ziektens, 209 fq.
(§j Leidrxfrost 1. c. bij sandif. 1. e. IX. 75.
Med. Forens. Vide baloinger, Neuefe Mag. fur ,
Aeizte. V. 2. 180.
(I) Beobachtungen einiger K,, nkh.
C*'^) L. c. Zie Deutsch Bibl. ló ß. 2 St. f.696.