Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
NP
C 94 )
Spoorrogge is het uiterlijke van de zaadkorrel zwart j
eu het meel wit: maar in atjdere zaden , als Tarwe, Hal-
ver, enz. is het meel zwart en als het ware verbrandé
Het brood, uit koorn gebakken , daar brand of het
zwart in is, rijst niet wel; wordt nooit behuorlijk gaar j
is lijinig , zwart, en veroorzaakt als dan óngewone" wal^
ging. In 1758 is dit ongemak, volgens tissot, oor-
zaak geweestvan vele fleepende ziekten. LongoluU ueeft
een man, die eenige korrels tariye, daar brand in was^
doorgenikt had , zware pijnen in de lenden zien lijden.
Het brood, waar onder eene aanmerkelijks hoeveelheid
van zulk meel vermengd is, bekomt eene violetkleur(*)i
De Spoorrogge, en het Moedcrkoorn, vorderen (ie ui-^
terlle oplettendheid, omdat hier uit de zwaarlie ram-
pen voortkomen. ' Deze , aan het St. Anthonie'svuur
gelijk, veroorzaken eenen lastigen uitflag over het geheele
ligchaam en eene foort van drooge verflerving; de lede-
maten worden in de geledingen door het koude vuur
aangedaan en vallen af, enz. (t\ Srinc, die zeef
naauwkeurig de ziekte , welke te Wurtenhurg in Ba-
hemen,tiXi järe 1736, uit deze oorzaak ontftaan, heersch-
te, befchreven heeft, doet ons die kennen als eene ze-
nuwziekte van de eerfte foort , waar in de vallende-
ziekte eh verfchillende halskrampen den lijder aantaste-
den, waarop de hondshonger volgde; verlcheidene foor-
ten van huidvlakken, verltijvingen (Catalepfis'), en een
volflagen gemis van rede zich vertoonden; en'bij fominigeit
ook nog beroerte en verlammingen Eene diergelijke
ziekte in 1741 ,in het Niemvmarkfche waargenomen en
door MULLER befchreven, toont voorzeker den waren
zenuwachtigen aard der ziekte uit Spoorrogge geboren.-
Een tweede ongemak uit de Spoorrogge ontltaande,-
is een ongeneeslijk koudvuur, waarvan de bewijzen in
de zeventiende en achttiende eeuw aan ver'cheidcne'
oorden van Frankrijk, vooral en bij herhaling te So-
lonte, ondervonden zijn; zoowel als in Zwitferland^
bijzonder in de Cantons Lucern , Zürich en Bern.
wiciiman heeft dit ongemak, hoe zeer hij met de
Franfche Waarnemingen weL bekend was, te Zelle niet
waargenomen (§). Gewooqjyk tastte dit ongemak de
on«
C*) Frank. 1. c. 152.
Ct) L e m e r rj, Traité des drogues fimpl. art. fecale.
C§) /-o« der Kriebelkrankheit 24 f. Cf. taube, vonKrié->
belkrankheit eder Kramfzucht, zu Zelle.