Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
O V E R Z r G T.
III
deze gelegenheid ook gefproken over het keuren van den
Visch......b/. 55—57-
Als nu wordt gehandeld: l>. Over gezouten, gerookte en ge-
droogde Visch, en wordt in hfet bijzonder gefproken van
gezouten Kabeljaauw, zoogenoemde Zouten visch, en Ha-
ring. en vrij uitvoerig over het zouten van den Haring,
de foorten daar van en de kenmerken van deszelfs deugd'
zaamheid. .... bl. 57—60,
Als nu van gerookten Haring of Bokiting. Van gerookte Zalm,
Van gedroogde Visch , zoo als Leng en Stokvisch , Schar,
Schol, Heilbot, Tong en Schelvisch. . bl. 60—64.
Nu wordt gehandeld van de voedCels.
5. Uil de iflasfe der Jnfekten, welke zich Hechts bepalen
tot één gellacht , dat der Kreeften beftaande alzoo uit
Kreeften, Krabben en Garnalen. . , bl, 64, 65.
Voorts van die:
6. Uic de klasfe der Wormen. Waar in alleen hij ons in
aanmerking komen de Schelpdieren; en wel uit dezelvca
de Oesters, en Mosfelen, met aanmerkingen wegens het
vergif, dat laatstgenoemden, fomwijlen, bevatten en waar-
fchuwende opmerkingen deswege; zoo ook de Alikruiken
en eenige foorten van Slakken. . , bl. 65—70.
Na al het afgeliandelde over deze gedachcte voorwerpen ,
wordt gefproken : over eenige voorname en voor de Huis-
houding zeer belangrijke Foortbretigfelesi uit het Dierennjk;
roo als daar zijn : t)e iVTelk. De Boter. De Kaas. De
Eijeren. De Honig. Over alle welke de noodige en ver-
eischte opmerkingen en raadgevingen worden medegedeeld.
bl. 70—83.
Als nu wordt, op dezelfde wijs, en met het mededee/en van
vele belangrijke wsarnemingen, opmerkingen, waarfchuwin-
gen en regelen, gehandeld over
II. Het Plantenrijk. Ten aanzien, wa.ir van men aanvangt méc
I. Het Koorn, waar van men , in het algemeen, de hoeda-
nigheden opgeeft; fpreekt over den aard en de voedings-
kracht van het meel; het brood ; de huis- of botergebak-
ken ; en de grutten. . . . bl. 83—-go.
Meer bijzonder wordt nu gehandeld : 1. Over de Rogge.
En hier bij over den brand, de molm, en bet zwart, de
honigdaauw, de fpoorrogge en het moederkoorn ; 'alle
kwade hoedanigheden der Rogge. s. Over de Tarwe; waar-
bij insgelijlfS van het fchadelijke daar in wordt gewaagd.
3. Over de Garst — Gort of Griuten. 4. Over de Haver , wel'
ke m de Keuken alleen als Gort wordt gebruikt. 5 Over de " ■
Boekweit. 6.0 ver de Rijst. 7. Overde Gierst. S.OverdeMais
of de Turkfche Tnrvve. . . bl. 91—roj.
PJa over alle de^e Koornfoorten , als belangrijke voorwerpen
in de Huishoudkunde gehandeld te hebben, worden opge- r.
geven eenige waarfchuwingen omtrent Zaden, raa eenen
* 3 m- . '