Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( io<5 )
de gesting en liet doorbakken. Het Roggenbrood, zoo
als da^ op de meeste plaatien, dat is, met dc zeme-
len, gebakken wordt, zoowel als het grof Tarwen- of
Commiesbrood, vordert eene goede maag en een werk-
zaam leven. Met dat al heeft de ondervinding geleerd
dat vijf vierde ponden brood met de zemelen, zoo veel niet
voeden, als ddn pond,dat zonder zemelen gebakken is.
Hoe witter liet brood is, des te beter is het; wel
verfiaande, dat hier eene betrekkelijke witheid worde
in het oog gehoaiden : vvant het roggemeel nimmer zoo
wit zijnde als het taiwemeel, moet het roggenbrood,
hoe zeer al eens in deugd zelfs dat van tarwe overtref-
fende , nogtans in witheid voor het als dan minder
deugdzame tarwenbrood onderdoen. Deze witheid moet
echter niet gemaakt zijn. In Engeland mengde de bak-
kers voor eenige jaren, daarom , aluin onder het brood,
om de witheid te bevorderen: dit wekte vele, zelfs
doodelijke, ziekten op (*;.
NirameT ete men het brood nieuwbakken : want hoe
verfcher het is , hoe moeijelijker het lijmachtige deel wordt
te ondergebragt. Eene vrouw at in het tijdperk, dat
liai-e zuivi-ringen vloeiden , eenig warm, fijn tarwen-
brood, en bekwam, nauwelijks een uur daar na, eene
flaauwrc , opgevolgd door eene moeijclijke ademhaling (,t>
H^t brood, dat in alle deelen voldoende bereid en te-
vens heiligen, dat is, dat twee dagen oud is, geeft
een zeer gezond voedfel voor ouden en jongen: want de
bereiding heeft nu alle de, bij mogelijkheid, fchaden
toebrengende eigenfchappen van het meej, weggenomen
en dit brood kan door elke welgeflelde maag behoor-
lijk worden verteerd.
Het is boven alle bedenking zeker, dat de onder-
fcheidene graanfooiten een even zeer verfchillend brood
opleveren, als de granen zeiven onderling onderfchei-
den ziin. Tarwenbrood bekleedt de eerste plaats en dat
van Boekweitemeel gebakken de laatste.
Nog eene aanmerking voor bakkers, en de genen, die
hun eigen brood bakken ,wil ik hier bijvoegen: dat zii, na-
melijk ,zich onthouden van alle brandjluff'en om
den oven te ftoken, en dat zij het algemeen gekoesterd
vooroordeel laten varen, als of het vuur alles zuiverde.
„ Een
(♦) ZiMMERMAN, von dtr Erfahr. 1. c.
(Ó Pauli, Qjiadri/). Bot. Cf. hoffman, de -j Legib.
fanitat. Qp. omn. V. 318^7.
F 5