Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
pligt zijn zich te moeten overgeven , de bedreigde
fchade lenigen kan.
Dat alle foorten van koek^ wier bewerking zonder
eenige gisting alleen in het braakijzer bellaat, en waar
bij de Honig de moeijelijkheid van gisting vermeer-
dert, mede zeer zwaar te verteren zijn, en door geene
zwakke magen verdragen kunnen worden, behoeft naauwe-
en
nadeelige
lijks ópmerking.
wel inzonderheid
in den bovenften
Men veitnijde
worden , hoewel
het overdadige
De zoogenaamde
ftaat
DeverUcrkoek ,
onder de
de Blaauwe,
rang.
tevens alle vette botergebakken: deze
ook gerezen, voor de vertering,door
vet , moeijelijk gemaakt ; het is eene
wreede goedheid zijne vrienden daar. op te onthalen,
ten minsten zoo een ruim gebruik daar van plaatsheeft.
Veelmalen gebeurt het, dat het meelbellag tót ge-
bakken gefchikt, hoe zeer van goede gest voorzien,
evenwel niet wil 'rijzen. Wat mag daar van de reden
zijn ? Kan die bij de kenkenmeiil gevonden worden,
of is het buiten hare fchuld?— Meestal ligt delchuü
aan haar, en wel, omdat zij zout of zoute boter in
het bellag gemengd heeft, hetwelke de gesting verhin-
dert, zoo niet belet: want zout is een middel,dat de
gesting weerllaat. Maar de gesnngjvan ook verhinderd
worden , doordien de behoorlijke warmte geen plaats
heeft, of derzelver graad te zeer verhoogd is: want
de koude verhindert de ontwikkeling der koolftof-
lucht, en de w^armte doet die reeds ontwikkelde lucht-
flof vervhegen ; in beide gevallen ontbreekt alzoo aan het
beflag het vereischte , om te kunnen gesteh. Vanhier,
dat men in heete zomers , zoowel als bij Itrenge vorst,
zoo veel ter nedergeflagen gebak ontmoet. — Vermits
het beoinfel der gesting alzoo in de ontwikkciiniz van
koolflofluchc beftaat, ^oo kan de bijrneniïin': van een
weinigje gezuiverde potasch, wanneer het beflng eenig-
zins zuur fmaakt . dat is, wanneer de gesting eene
verkeerde rigting heeft genomen, van veel nut zijn^
De kenmerkende eigenfchappen van goed meel ziin
deze: dat het is zuiver, wit, ligt,''fijn , en tus-
fchen- de vingers knapt ; dat het uit goed gezond
en droog graan bereid, en onvermengd met vreemde
deelen, noch gebroeid , noch befchimmeld, noch met
wormen befmet is. Dc baatzucht heeft wel eens ge-
tracht het nieel te vervalfchen, waar toe kalk en kdit
F 4 de