Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
V
beftanddeelen, en alzoo het wezenlijk voedfelhouJend
deel van het koorn uitmaakt, hebben de Italianen hun-
i]e Vtrmicelli en Macaroni alleen daardoor kunnen be-
reiden, welker voedende eigenfchappen den kenneren
geen twijfel overlaat, terwijl zij dikwijls den matig-l,e-
vcnden bevvoner van het zuidelijk Europa alleen tót
fpijzen verfirekkenc
lu het algemeen moet ik nog voorif opmerken, dat
het meel, zonder onderfcheid van welke graanlbort ge-
malen, en mits-lien het voedfelbivattend gedeelte vaii
granen en peulvruchten, niet oplosbaar is in water,
maar dat daar toe eene gesti(ig vereischt wordt, waar
toe alle deze foorten, de pene meer de andere minder,
en .wfl in evenredigheid van de meerdere of mindere
hoeveelheid fuikerftof, die zij bezitten, neigen. Van-
hier, dat alle meelpappen en gebakken van ongegest meel,
en dus ook de bij onze landaard zoo beminde ongerezen
pannekoeken , een , ten minsten voorkinderen en zwakke
magen, zoo niet geheel onverteerbaar, ten minstenzeer
iT^oeijelijk te yerteren voedfel opleveren. Het boekvvei-
ténmeel bekleedt onder die ^llen den nadeeligften rang (•).
Men geve daarom nooit aan kleine kinderen meelpap-
pen, omdat verftoppingen iif het darmfcheil, dikke
buiken, klierziekten , ftuipen en uitteringen hier eene
yruchtbave en dikwijls werkende oorzaak vinden,'ge-
lijk de ziekelijke. toeltand cn het uiterlijke aanzien vari
verre de nieeste pappqi'skinderen en, hun veelvuldig en
vroegtijdig fierven, te over bewijst. Mauriceau
zag een groot kir^d, dat', toen hij de moeder er van
yerloste , zeer gezond was, na drie dagen aan ftüipen
ftervcn , uit hevige krimpingen in den onderbuik, ont-
ftaande ' en voortgetragt door het overdadig gebruik
yan meelpap, die het zelve van den eerlten dag af was
toegereikt, tervvijj men de Min verwachtte CtJ. Het
oinhalen , zoo van kinderen als bejaarden, op gebak-
ken, vooral zoo die ongerezen zijn, kan nimmer het
gebruik wezen van eene welonderrigte Huismoeder ^
die, zonder te fchaden, onthalen wil. Veelminder
.dient 'zulk eene fpiis voor een toereikend voedfel, ook
voor enkele maaltijden, voorgediend te worden, ten
zij een zware arbeid, waar aan hare huisgenooten ver-
C*) Voltelen, Pharinac. 1. 95-
Ct) Obferv. fur la grosfesje et malad, enz. Obf. 2(5.