Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
)I
O V
E R
I G T.


3. het tnaakfel züner ingewanden en van zijn gebit, be-
wijst, dat hij gefchiiu.is, om voedrel uit alle de Natuur-
rijken te gebruilcen, 3. de ervaring leert, dat fommige
vollien flechts bij eeiie foort van fpijze leven, en 4. de
uitlpraaic. Gen. IX. vs. 3., dit ooit aanwijst. Nog wordt »
voor dat men , meer bepaald, tot het onderwerp der Ver-
handeling oveigaat, te berde gebragt de vraag : wanneer'
men eten moet? tn worden, daaromtrent, eenige beden,
liingen medegedeeld. . . . bl 16—19.
Als uu vangt men aan roet tet gezegde doorloopen van de
drie rijlten der Natuur, ten einde over de daar in voor-
l{omeDde_voed(els te handelen, en hetgene daaromtrent voor
de Huisl-.öudkunde belangrijk is ,aan te wijzen en men begint:
I. Met het Dierenrijlt, en geeft ten aanzien daar van op, ee-
nige algemeene bepalingen ; waarna men overgaat tot de
meer dadelijke befchouwing van de fpijzen uit
1. De klasCe der ïogende Dieren; ten aanzien waar van ge-
handeld wordt, over het vleesch der Dieren in hei gemeen
en het gebruiken daar van, zoo ingezouten, gerookt en raauw
als versch; over het vleesch van zieke en van zelf geftor-
vene beesten, en het keuren daar van . bl. 20—28.
Als nu meer bepaald: over hctRund-Kalfs-en Verkensvleesch ;
en uitdrukkelijk over de ziekten van het Verken ,bl.28—35.
Voorts over het Speenverken, de Worsten , enzv. het Scha-
pen. en Geitenvleesch, gelijk ook over het Wildbraad uit
deze Dierenklasfe. . . . bl. 35—41.
Nu wordt gehandeld over de fpijzen
2. Uit de klasfe der Vogelen, van dewelken de voornaamfte
der tammsn en wilden, voor de huishouding van dienst,
opgenoemd worden; gelijk over den aard en de waarde
derzelven, als voedfels, wordt gefproken. bl. 41—45.
Over die
3. Uir de klasfe der Amphibien, of tweeflachtige Dieren,
waar van de gebruikbare bij ons zich bepalen tot de Schild,
pad en Kilivorsch. . . . Ij)» 45i 46.
Over die
4. Uit de klasfe der Visfchen. Ten aanzien waar van eerst
gehandeld wordt over de a. Verfche Visch; en waaromtrent
vermaand wordt op re letten: i. Of de Visch levend is.
a. Of hij in zuiver, (Iroomend water is gevangen. 3, Of hij
gezond is. 4. Of hij tijdig is. Waarbij wordt medegedeeld ,
een Tafeltje, inhoudende aanwijzing wanneer de meeste,
in ons Vaderland gebiulkt wordende Visfchen, voor keuken
en tafel tijdig zijn. . . . bl. 47—45;
Voorts wordt vermaand om op te letten : 5. Dat men ver-
mijde te gebruiken. Visch, die gevangen is in water, waar
in Vlas of Hennep te rotten ligt of gelegen heeft. 6. De-
zulke, die net verdovend aas gevangen is, en vordt bij
d«.