Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
tegenstand te ontmoeten rukte gillespie naar Batavia op, waar
hij twee dagen later aankwam. Hij vond de stad bijna geheel ver-
laten en de waterleidingen en steenen watervaten vernield.
Voor verraad vreezende bleef hij bijzonder waakzaam, vooral toen
hij vernam dat de eisch, door Lord minto aan janssens gedaan om
Java over te geven, door dezen met fierheid afgeslagen was. Hij
had zich namelijk in de positie van Weltevreden teruggetrokken en
aldaar eene versterkte stelling ingenomen. Hier had de eerste
stiijd plaats. Gillespie behaalde de overwinning te gemakkelijker,
daar de Generaal jümel geheel verkeerde bevelen gaf; en weldra
vluchtte de geheele krijgsmacht in verwarring naar Meester Cornelis,
en viel een ontzaggelijke buit met de fraaie kazernen en het hos-
pitaal in 's vijands handen, waardoor hij zijne soldaten uitnemend
huisvesten kon.
Inmiddels had Generaal auchmutij het belegeringsgeschut doen
ontschepen, en rukte op Meester Cornelis aan, dat door jumel ver-
dedigd zou worden. Maar door nalatigheid in het opvolgen van
den hem opgedragen last, om des nachts goede wacht te houden
en in den vroegen morgen een uitval te wagen; door zijne traag-
heid, onberadenheid en ondoordachte bevelen ging ook dit punt
spoedig verloren. Wel deden sommige officieren hunnen plicht;
twee zelfs, mulder en osman, lieten zich met de hun toevertrouwde
schans in de lucht springen; maar de beleidvolle taktiek van
auchmutij en gillespie, tegenover de wanorde door jumel's bevelen
teweeggebracht; de deugdelijkheid der Engelsche troepen, tegenover
de lafhartigheid van velen onzer officieren en soldaten, deden
janssens, die toegesneld was en jumel zijn ongenoegen te kennen
gaf, besluiten om terug te trekken. Deze terugtocht ontaardde
spoedig in eene schandelijke vlucht, waarbij 6000 man en 280 ka-
nonnen verloren gingen, en janssens, die zich koelbloedig aan de
grootste gevaren had blootgesteld, nauwelijks aan hunne handen
ontsnapte, en te Buitenzorg aankwam. Daar gelastte hij de ver-
strooide troepen zoo goed mogelijk te verzamelen; doch deze, meest
inlanders, waren naar hunne woonplaatsen teruggekeerd, of bleven
in den omtrek rondzwerven, plunderen en rooven. Een ver-
nieuwde eisch van Lord minto om zich op gunstige voorwaarden
over te geven, werd door hem afgeslagen: hij wilde van geene over-
gave weten, zoolang hem nog één soldaat overbleef. Doch ziende
dat Buitenzorg onhoudbaar was, trok hij naar Samarang terug, en
6