Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page

VOOKBEinCHT.
Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat een klein volk als het
onze, zooveel rijke en aanzienlijke landen in andere werelddeel en
bezit. Nog opmerkelijker is het, dat ditzelfde volk, door een'
oneindig sterkeren vijand beoorloogd, die landen heeft kunnen ver-
meesteren, de voormalige bezitters er uit verdrijven, en er zijne
eigene macht en grootheid, in weerwil van velerlei wederwaardig-
heden, heeft weten te vestigen, te handhaven en uit te breiden.
Niemand zal loochenen, dat de kennis van de vestiging en uit-
breiding onzer macht in de beide Indiën, van den belangrijken
wereldhandel, die er hei gevolg van was, en van de bron der schat-
ten die van daar in het vaderland vloeiden, voor eiken Nederlander
gewichtig mag heeten. Maar strekt het aan de eene zijde tot roem
van het voorgeslacht, dat het door inspanning en volharding zoo
groot is geworden; aan den anderen kant moet het nageslacht ook
weten, dat er naast veel loffelijke daden, ook vrij wat berispens-
waardige handelingen zijn gepleegd. Bovendien worden onze kolo-