Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
plantages meer bloeiend had zoeken te maken, werd in 1804 door
de Engelschen zonder eenige moeite veroverd. In hetzelfde jaar
en in het volgende wendden zij echter vergeefsche pogingen aan
om Curagao te overmeesteren, dat door zijne uitnemende verster-
kingen eene veilige schuilplaats was en aanzienlijken handel op
Zuid-Amerika dreef. "Wel vermeesterden zij eenige schepen, en blok-
keerden het eiland zoodanig dat een hongersnood ophanden was.
Doch hunne pogingen mislukten, en hoewel de versterking, uit Hol-
land afgezonden, niet op het eiland aankwam, eene landing der
Engelschen werd toch afgeslagen en deze vertrokken mismoedig.
Tegen het einde van 1806 keerden zij echter weder en eischten het
eiland andermaal op, maar te vergeefs: de gouverneur changüion
en de kommandant pfeiffee besloten zich tot het uiterste te ver-
dedigen, en weigerden de overgave. Toen besloot de Engelsche
vlootvoogd van eene list gebruik te maken. Wetende dat de Hol-
landers in den oudejaarsnacht gewoon waren feest te vieren, ver-
trok hij tegen Kersttijd, met het oogmerk om acht dagen later te-
rug te komen en Curagao bij verrassing te overvallen. Door het
vertrek misleid, gaf zich niet alleen de bezetting en de geheele be-
volking, maar zelfs de Gouverneur en de Kommandant met de
meeste zorgeloosheid aan de oudejaarsavond-vermaken over. De
eerste begaf zich zelfs naar zijn landgoed: maar toen, na de luid-
ruchtige en ongebonden tooneelen van den nacht, de bezetting, door
den drank bevangen, in diepen slaap verzonken lag, verscheen op
den nieuwejaarsmorgen de Engelsche vloot, verraste een der forten,
nam de bezetting, den Gouverneur en den Kommandant zonder
eenigen tegenstand gevangen, en vermeesterde ook eindelijk het fort
Nassau dat zich bij verdrag overgaf. De bezetting werd krijgsge-
vangen gemaakt. Changüion en pfeiffer werden naar Holland
opgezonden, waar zij door een krijgsraad ter dood veroordeeld, maar
door koning lodewijk begenadigd werden.
Aan onze bezittingen op de kust van Guinea lieten de Engelschen
zich niet gelegen liggen, omdat die door het afschaffen van den slaven-
handel zooveel van hare waarde hadden verloren. Hierdoor bleven zij
dan ook voortdurend onder het Hollandsche gezag. In Oost-lndië
ging het echter in het geheel zoo niet. De bovengenoemde vloot-
voogd pellew verscheen in 1807 aldaar op nieuw, om zijn vernie-
lingswerk op de kust voort te zetten. Het overschot der vloot van
PARTsinck, die wegens ziekte vertrokken was, lag bij Grissee en werd