Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
2.
Dk koloniën tot aan de inlijving van Nedeuland bij Frankrijk.
De tijding van het op nieuw uitbreken van den oorlog deed den Gou-
verneur janssens aan de Kaap maatregelen nemen, om tegen een onver-
wachten overval der Engelschen verzekerd te zijn. Nadat zijn mede-
Commissaris de mist verschillende veranderingen in het Bestuur
had gemaakt, keerde deze naar Europa terug, en janssens, ziende
dat de verdediging van het kasteel aan de Kaapstad niet sterk ge-
noeg kon gemaakt worden, trok naar het binnenland, bij den berg-
pas van IIottentotsch-Holland, waar hij goede verschansingen en ma-
gazijnen opgericht en een vrij talrijk leger bijeengebracht had.
Java was intusschen de Gouverneur-Generaal siebeug vervan-
gen door wiESE, onder wiens vierjarig bestuur de zaken in Oost-Indié
eene zeer ongunstige wending namen. Eene vloot, uit het vaderland
gezonden onder hartsinck, om zich met de schepen, in Indië aan-
wezig, te vereenigen en den Engelschen afbreuk te doen, richtte
weinig uit. Hartsinck, te angstvallig vasthoudende aan zijne in-
structie, weigerde de aangebodene hulp van den Franschen admi-
raal LiNOis, waardoor verscheidene rijk geladene koopvaardij- en
ook enkele zijner oorlogschepen door de Engelschen genomen wer-
den. Zijne werkeloosheid had op den gezondheidstoestand der ma-
trozen en den staat der schepen een verDÏelendeu invloed.
In Nederland was het plan der Staatscommissie in 1803 ont-
worpen, en in 1804 tot Wet verheven. Daarbij was bepaald, dat
er drie Commissarissen naar Java zouden vertrekken, om het bestuur
aldaar op vasten voet te brengen en de regeering over te nemen.
Onder schimmelpenninck's bewind vertrok zij derwaarts en bestond
uit de heeren elodt en grasveld, waarvan de eerste als Gouver-
neur-Generaal den tegenwoordigen, wiese, zou vervangen. Toen zij
echter in 1806 te Eio de Janeiro waren aangekomen, vonden zij
aldaar een bevel van Koning lodewijk napoleon, [die inmiddels
aan het bewind was gekomen] waarbij zij werden teruggeroepen. ,
In hetzelfde jaar verscheen ook eene Engelsche vloot van 63
zeilen voor de Kaap en beproefde eene landing. Deze slaagde voor
hen uitnemend; de Hollandsche troepen boden slechts flauwen
tegenstand, janssens werd teruggeslagen en begaf zich naar do