Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
macht der Nederlanders; maar met het einde der 18o eeuw was
alles wat de West-Indische Compagnie in Amerika bezeten Lad^
verloren en in de handen der Eagelschen overgegaan.
DERDE AFDEELING.
DE KOLONIEN GEDURENDE DE FRANSCHE OVERHEERSCIIING.
de kolonien tot den vrede van Amiens.
Door de omwenteling van 1795 was de toestand onzes lands ge-
heel veranderd. De beide Compagniën waren ontbonden; er was
eene andere wijze van beheer ten opzichte der koloniën, voor zoo
verre die nog aan ons behoorden, tot stand gebracht; alleen op/am
bleef alles in denzelfden staat. De oorlog belette allen handel, ja
zelfs alle gemeenschap; de toezending van krijgsvolk had niet meer
plaats, en de berichten uit Europa ontving men zijdelings of met
neutrale schepen.
Toch zorgde van overstraten voor krachtdadige verdediging van
Java. Om in het gebrek aan krijgsvolk te voorzien, wapende hij
de inlanders, ja zelfs de slaven. Maar dit geschiedde meer om
vertooning te maken dan dat ze tot eene ernstige verdediging ge-
schikt zouden zijn, en weldra bleek het dat zijne voorzorgen niet
ijdel geweest waren.
Voor de baai van Batavia verscheen in Aug. 1800 kapt. ball
met een Engelsch eskader, vermeesterde het eiland Onrust en andere,
bemachtigde de daar liggende vaartuigen, en maakte op last van
den Vice-Admiraal rainier bekend, dat al de havens van Java in
staat van blokkade waren; dat alle in- en uitloopende schepen
met de bemanning zouden genomen worden; en dat hij, als niet
gemachtigd tot onderhandelingen, alle voorstellen dienaangaande
aan zijn Opperbevelhebber moest opzenden. In allerijl werden maat-
5