Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
was, had joiian maurits zeer op hulp aangedrongen, zoowel bij het
Bestuur des lands als bij dat der Compagnie. De Compagiiie echter
was niet bij machte zulks te doen, daar zij, om hare schulden
te dekken, weder eene geldleening van 12 ton had moeten sluiten.
Al deze omstandigheden te zamen verwekten groote verkoeling,
die niet andersdau schadelijke gevolgen kon hebben.
Gedurende dit alles stichtte johan maurits eene nieuwe stad
tegenover het Recif en noemde die Maurits-stad. (1640). Zij was
bestemd om eens de hoofdplaats van NederlandscJi Brazilië te wor-
den. Voorts dempte hij een' opstand onder de inboorlingen tegen
het Nederlaudsch gezag, en wist de pogingen der inmiddels nade-
rende vijandelijke vloot te verijdelen, daar eene beschikbare zeemacht,
die haar tegemoet werd gezonden, haar versloeg en hare landing
belette. De versterking die hij in dit jaar eindelijk ontving, richtte
niet veel uit; en de last die zij medebracht om San Salvador te
vermeesteren mislukte, even als eene poging om de Zilvervloot te
verrassen. Vreeselijk werd echter de landstreek om San Salvador
geteisterd. Op bevel van johan maurits werd alles tc vuur en te
zwaard verwoest, en alleen aan vrouwen en kinderen het leven ge-
schonken.
Zijn ontslag, dat hij reeds vroeger en nu op nieuw aangevraagd
had, werd hem echter niet gegeven. Bewindhebbers noodigden hem
uit zijn verblijf nog wat te verlengen, uithoofde der bijzondere om-
standigheden waarin de Compagnie geraakt was. Immers door de
herkregen vrijheid van Portugal, waar johan iv in 1640 den troou
had beklommen, was de Gouverneur van Portugeescli-Braziliê ge-
neigd om onderhandelingen met den Nederlandschcn Gouverneur
aan te knoopen; maar deze, daartoe uiet gemachtigd, staakte alleen
een weinig het strijdvoeren. In het volgend jaar ontving hij deu
last, om, daar men nog tusschen Portugal en Nederland over den
vrede handelde, zijne krijgsondernemiugen met kracht voort tc zet-
ten. En ofschoon hij nog te weinig strijdkrachten had om San Sal-
vador te verrassen, zond hij eene vloot en een leger naar Afrikas
westkust, die daar San Paulo de Loando en de eilanden Sint Thomas
en Annahon veroverden, welke bezittingen johan maurits alle onder
het bestuur vau Brazilië wilde stellen. De Bewindhebbers verijdel-
den dit uit naijver, en daarop werden zij, onder goedkeuring der
Stateïi, afzonderlijk beheerd.
Vooral was het in het bevestigen van het Nederlaudsch gezag en