Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page

de gunstige gevolgen zijuer wijze maatregelen zich spoedig open-
baarden.
Nog in hetzelfde jaar zond hij eeue vloot naar Afrikas westkust,
die aldaar het sterke 8t. George del Mina veroverde; hierdoor kou
hij voorzien in de behoefte aan negerslaven, om in de veroverde
gewesten van Amerika suikerriet te planten en audere werkzaamhe-
den te verrichten. Ook werd er goud, zoo in staven als stofgoud,
olifantstanden, enz. uitgevoerd, terwijl de Compagnie er later nog
een twaalftal forten stichtte. In het volgende jaar beproefde hij op
last van Bewindhebbers om zich vau Bahia (San Salvador) meester
te maken; doch door gebrek aau de noodige strijdkrachten mis-
lukte dit, en moest hij, na zware verliezen, onverrichter zake terug-
keeren. Deze afloop was de eerste oorzaak van het verbreken der
goede verstandhouding, die er tot nu toe tusschen hem en de Be-
windhebbers had bestaan; daar joha?! maurits beweerde dat hem
hulp was beloofd en niet toegezonden, en de Bewindhebbers, dat zij
niet alleen teleurgesteld waren in huu uitzicht op voordeel, maar zelfs
verlies geleden hadden. Meerder oorzakeu droegen tot die veranderde
gezindheid bij. Reeds in 1637 was het voorstel gedaan om den
handel op Brazilië voor alle Nederlanders open te stellen, hetgeen
door johan maurits en de Staten zeer werd ondersteund, maar
door de Compagnie verworpen. De liberale richting behield echter
de overhand; de Braziliaansche havens werden voor eiken koop-
man opengesteld, doch liij mocht slechts ééne lading 's jaars daar
vandaan halen; de Compagnie behield aau zich het recht om al-
leen slaven en krijgsvoorraad in-, en verfhout uittevoereu. — Daarbij
kwam, dat de aangevraagde versterking van 3000 man hem slechts
voor de helft werd toegezonden, onder bevel van den kolonel
artichofsky, een Pool, die niet in zijne gunst deelde, en in 1636,
uit naijver, omdat hij niet tot Gouverneur-Generaal benoemd was,
naar Nederland was teruggekeerd. Thans meende johan maurits
in zijne terugzending eeue beleediging te zien, en beschouwde hij
architofsky, die overigens een bekwaam krijgsman was, als een
geheim verspieder zijner handelingen. Een verschil, dat weldra door
architofsky's dubbelzinnig gedrag uitbarstte, maakte dat hij op
last van deu Gouverneur-Generaal werd ingescheept en naar Holland
teruggezonden.
Eindelijk, daar de Spaansche vloot van 84 schepen, door philips iv
uitgerust om de Nederlanders uit Brazilië te verdrijven, in aantocht