Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
verheven, eu door frederik hendrik ter maaltijd geuoodigd; aau
officiereu en matrozen werd een aandeel toegekend in den buit, die
ongeveer 15 millioen gulden bedroeg; aan de aandeelhouders eene
buitengewone uitkeeriug van 50 pCt. gedaan, en bovendien be-
hield de Compagnie nog middelen genoeg over, om tot uitbreiding
van haar gezag krachtdadig op te treden. In hetzelfde jaar behaalde
zij nog andere voordeelen, doch piet hein beleefde dit niet. Hij
sneuvelde in een gevecht tegen de Duinkerker kapers; en de Staat
vereerde zijne nagedachtenis, die ook in volksliederen nog voortleeft,
door eene prachtige begrafenis en eene graftombe in de kerk van
Delft.
Inmiddels was ook in het Noorden van Amerika eene belangrijke
streek lands, onder den naam van Nieuw-Nederland, in bezit genomen.
Aldaar was een geregelde handel gevestigd, door aankoop eene
vergrooting van grondgebied verkregen, en in 1626 een fort gesticht
omringd van huizen en hutten, die den grondslag hebben uitgemaakt
van het latere Nieuw-Nederland (thans New-Tork), en door meerdere
volkplantingen, naar Nederlandsche steden en dorpen genoemd, ge-
volgd werden. Deze volkplantingen gaven door het hout, de pelte-
rijen, de vischvangst enz. wel voordeden, maar geene rijke winsten,
en hadden gevaarlijke naburen in de haar omringende Engelsche en
Zweedsche koloniën. Eindelijk was ook het stichten van landbouwko-
loniën strijdig met den aard der Compagnie, die alleen eene handelsver-
eeniging was, en directe voordeelen voor de aandeelhouders verlangde.
2.
Hoogste bloei der West-indische Compagnie.
De verliezen in Amerika geleden deden het Spaansche Bestuur
maatregelen bevelen, om de Nederlanders aldaar krachtdadig te be-
strijden. Deze maatregelen werden evenwel niet behoorlijk uitge-
voerd, zoodat wij weldra meer voordeelen behaalden. In 1030 ver-
sclieen eene vloot onder loncq op de kust van Brazilië, veroverde
stormenderliand Olinda en richtte van daar eeu' aanval op het liecif
of Rif. Dit was eene zandbank zuidwaarts van deze stad, eenige