Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
De vloot die tot ontzet was komen opdagen, durfde de herove-
ring echter niet ondernemen, en keerde, na hier en daar gestroopt,
eenige schepen prijs gemaakt en op Porto-rico de stad en eenige
schepen verbrand te hebben, onverrichter zake naar het vaderland
terng. Ook de ondernemingen op de kust van Guinea mislukten.
Maar piet hein, die in 1626 den val van San Salvador vernomen
had, verscheen in het volgende jaar voor de Allerheiligenhaai, viel
den tweemaal zoo sterken vijand met ongehoorde dapperheid aan,
en noodzaakte, na een' hardnekkigen strijd yan 3 uren, de Portu-
geesche vloot om zich over te geven. Een rijke buit viel den over-
winnaar in handen; 22 schepen, rijk met suiker, tabak, huiden en
katoen geladen, werden deels verbrand, deels medegenomen, nadat
vooraf de lading er uitgelicht eu op grooter vaartuigen naar het
vaderland gezonden was. Eene tweede onderneming van gelijken
aard, kort daarna door piet hein gedaan, werd eveneens met goed
gevolg bekroond; terwijl de Compagnie, door het welslagen van
deze en ook nog van andere tochten, in 1627 reeds 55 schepen
met eene waarde van millioenen schats had veroverd, en hare ver-
liezen in Brazilië, in de beide vorige jaren geleden, ruimschoots
vergoed zag.
Hoe groot een roem piet hein door zijne reeds bewezen dapper-
heid ook mocht genieten, oneindig grooter eer viel hem te beurt
in het volgende jaar, toen hij, andermaal in zee gestoken zijnde, de
Zilvervloot vermeesterde en dien rijken schat in het vaderland
bracht. Zij werd aldus genoemd, omdat zij jaarlijks, na Europeesche
koopwaren in de Spaansche en Portugeesche bezittingen vau Ame-
rika overgebracht te hebben, goud en zilver, huiden, indigo en
specerijen naar Europa vervoerde. Piet. hein wachtte haar bij Cuha
op; nam zijne maatregelen zoodanig dat de vijand niets van zijne
komst vermoedde; overviel de eene helft, uit negen schepen be-
staande; zette de andere helft, 6 schepen sterk, achterna tot bij
Matanzas, waarheen zij de wijk had genomen en in der haast hare
lading ontscheepte, en vermeesterde haar bijna zonder slag of stoot.
De Spaansche schepen waren zoo vol geladen, dat zij hun geschut
niet gebruiken konden. Piet hein liet den buit grootendeels op
zijne eigene schepen overladen, verbrandde de minst kostbare, eil
bracht de overige in 1629 behouden in het vaderland aan. Groot
was de vreugde, en de eer die piet hein inoogstte was buitenge-
woon. Door de Algemeene Staten werd hij tot Luitenant-Admiraal