Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
bracht van het Hooge Bestuur in Tndië met de Staats-Commissie,
onder den naam van „Gecombineerde Vergadering", waardoor neder-
bukgh's partij de overhand kreeg en de willekeurigste daden pleegde.
Wel werd er ook eene „Commissie van defensie", uit eenige der
bekwaamste officieren, als frijkeniüs en van de graaff,
aangesteld, en belast om middelen aan te wenden tot verdediging;
maar de invloed der laatstgenoemden werd geheel verlamd door
het drijven der partij van nederburgh. Deze, door de flinke en
degelijke voorstellen van van de graaff in de engte gebracht, en
verontwaardigd dat het Comité van defensie krachtdadig wilde op-
treden, dreef de onbeschaamdheid zoo ver, dat hij hem om allerlei
opgeraapte en onbeduidende redenen door dc Gecombineerde Ver-
gadering liet ontslaan, en naar Nederland opzond. Zonder hem
gelegenheid te geven tot verdediging, werd hem dit besluit bij af-
schrift medegedeeld.
Van de graaff scheepte zich in en reisde af. Het scheepje waar-
mede hij vertrok, werd onder weg door de Engelschen genomen,
maar door du Eranschen hernomen en naar Batavia terug gebracht.
Hier echter wisten nederburgh en alting door te drijven dat
hem zelfs het aan land komen verboden werd, waarop de zoo grie-
vend verongelijkte man werkelijk naar het Vaderland terugkeerde,
zijn beklag bij de Nationale Vergadering indiende, en in 1798 eene
schitterende voldoening en vrijspraak verkreeg.
Alting had intusschen in 1797 zijne betrekking neergelegd, en
met goedkeuring der Gecombineerde Vergadering, in zijne plaats tot
Gouverneur-Generaal aangesteld den Gouverneur van Java g Oost-
kust, van overstraten, eeu mau van een vast en eerlijk karakter,
die in zijn gouvernement reeds krachtige maatregelen tot verdedi-
ging genomen, versterkingen opgericht en eene inlandsche militie
in dienst genomen had. Weinige weken later stierf ook frykenicjs,
de man die de sluwe plannen van nederburgh en de familie-regee-
ring zoo veel mogelijk zocht te keer te gaan; doch die niet opge-
wassen was tegen de verregaande kuiperijen en onbeschaamdheden
der meerderheid. Door zijn' dood had deze nu geheel vrij spel,
zoodat zelfs de meest dringende maatregelen tot verdediging van
Java, door de Commissie van defensie voorgesteld, op de schande-
lijkste wijze waren verwaarloosd. Van overstraten zag zich ver-
plicht daarin ten spoedigste te voorzien, om de plannen te verijde-
len, die de Engelsche Gouverneur van Bengalen (wellesi.ey, later