Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
den oorlog ongelukkig geworden was 2). Wel waren er soms hoogere
zich doorgaans tot het zoogenaamde „lichten" der ambtenaren, d. i.
de schuldigen werden uit den dienst der Compagnie ontslagen en
zonder eenig vooruitzicht naar het vaderland teruggezonden, en
de kwaal bleef bestaan. Het is niet doenlijk al de listen en streken
op te noemen die men aanwendde om zich te verrijken. Genoeg
zij het te weten dat sommigen tien- ja twintigmaal hun inkomen
hebben weten te vergrooten.
Een en ander bewoog de Compagnie om de zaken in Indië met
meer kracht en door één man tc doen besturen. Maar vermits
deze persoon souvereine rechten kreeg, en hij zoowel de belangen
der Compagnie als die der Kepnbliek moest behartigen, was het
natuurlijk dat de Algemeene Staten invloed hebben moesten op de
keuze van den Gouverneur-Generaal. De eerste keuze werd zelfs
door hen gedaan; later bekrachtigden zij slechts de benoeming door
de Kamer van Zeventienen uitgebracht. De eerste Gouverneur-Gene-
raal was pietee both (iu 1610). Hem zou in Indië een collegie
ter zijde staan. Raad van Indië geheeten, eerst uit vijf, later uit
negen, en nog later weder uit acht leden bestaande, waaronder
twee met raadgevende stem, t. w. de bevelhebber der vloot en die
der krijgsmacht; de Directeur- en Boekhouder-Generaal van den
handel, door wien alle hoofden van kantoren en alle scheepskapi-
teins hunne boeken moesten laten afsluiten, en aan wiens oordeel
zij hunne verantwoording moesten onderwerpen, had mede zitting
in dien Eaad. Hij kon, bij begane fouten of ongeregeldheden, aan
de ontrouwe beheerders boeten of andere straffen opleggen. Ofschoon
de Gouverneur-Generaal eene zeer uitgebreide macht bezat, ontving
hij echter bevelen van de Kamer van Zeventienen, kon door haar
teruggeroepen worden en was aan haar alleen verantwoording schuldig.
3.
Opkomst en toenemende bloei der O. I. Compagnie.
a. Het eerste bestuur van J. Pz. Koen.
De nieuw benoemde Gouverneur-Generaal both bracht naar de
iën eene kolonie over van 36 gehuwden met huune vrouwen en