Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
der menschlievendheid en rechtvaardigheid moeten worden betracht,
maar ook voor Nederland zelf, dat bij het behoud ea den vooruit-
gang der koloniën het hoogste belang heeft, moeten er nog groote
en gewichtige vraagstukken tot klaarheid gebracht en opgelost wor-
den. Daaronder rekent men voornamelijk de opheffing van allen
gedwongen arbeid, en der afhankelijkheid van nijverheid en land-
bouw van de regeering; de uitgifte van woeste gronden in erfpacht;
het aanmoedigen van particuliere ondernemingen; de regeling van
den grondeigendom, enz. Wat moet er nog niet worden tot stand
gebracht voor onderwijs, voor politie en rechtswezen, voor adminis-
tratie en openbare werken, voor verbetering der vervoermiddelen, in
één woord voor alles wat eene geregelde en beschaafde maatschappij
in onzen tijd eischt? Yreezen wij ook niet voor de beschuldiging,
dat men Westersche toestanden in het Oosten wil invoeren; of voor de
bewering dat de Javaan te traag zou zijn om te werken, en wat dies
meer zij. Deze stellingen zijn reeds lang zegerierend wederlegd.
Hopen wij van de toekomst, dat de beginselen van recht en liefde
mogen zegepralen; dan zal zeker de uitkomst verblijdend zijn, en
zullen de voordeelen, die Nederland van zijne koloniën geniet, ge-
waarborgd wezen.