Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
onafhankelijkheid van de Nederlandsche schatkist, die jaarlijks lya
millioen moet nitkeeren om de kosten van Suriname, Cura^ao en
aanhoorigheden goed te maken '). Eene goed geregelde en billijke
grondbelasting, die er nog niet bestaat, wordt als een geschikt mid-
del aangeprezen om het evenwicht tusschen inkomsten en uitgaven
te herstellen; terwijl op het voorbeeld van Britsch-Indië gewezen
wordt, dat vroeger ook bijdragen uit Europa noodig had, maar
waarvoor thans geene subsidiën meer op het budget van Engeland
worden aangetroffen.
In den jongsten tijd hebben zich meermalen stemmen doen hoo-
ren, die aandrongen op het verlaten der kust van Guinea, als een
lastpost voor de schatkist. Drie redenen pleiten echter hiertegen.
Vooreerst is zij de bron waaruit vele getrouwe recruten voor Oost-
Indië worden getrokken. Ten andere kan zij de bron worden,
waaruit men geschikte vrije arbeiders voor de West-Indiën zal kun-
nen aanvoeren. Eindelijk is het land van Axim de gezondste en
vruchtbaarste streek van Opper-Guinea, uitstekend geschikt voor
kolonisatie en voor allerlei kuituur. Ook nabij de andere kantoren
en forten, mits wat dieper landwaarts in, is het klimaat daaraan
bevorderlijk. Maar de regeering moet zelf het initiatief nemen en
den eersten stoot geven, omdat de openbare meening, door de on-
gezondheid der onmiddellijk aan zee gelegene plaatsen, er tegen is.
Nog blijft er voor den bloei onzer Overzeesche bezittingen veel
te doen. Nederland heeft in den Archipel niet langer, gelijk de Oost-
Indische Compagnie, enkel handelsbelang te behartigen. Die vereeni-
ging van kooplieden toch bekommerde er zich niet om of de bevolking
verarmde en verminderde. Wij beleven een anderen tijd. Het besef
wordt meer en meer levendig, dat er goedgemaakt moet worden wat de
vaderen hebben misdreven, en dat voor de Oost- en de West-In-
dien beide eene degelijke belangstelling moet ontstaan. Niet alleen
voor het welzijn der inlanders, wier stoffelijke en zedelijke toestand
ernstig moet worden ter harte genomen, en jegens wie de plichten
') Sedert de emancipatie der slaven zijn Si. Euttatius, dat vroeger millioenen
schats afwierp, cn alle andere eilanden achteruitgegaan.