Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
1843 zijn zij van Suriname gescheiden en vormen een afzonderlijk
bestuur.
Even treurig was het gesteld met de kust van Guinea, alwaar de
bezittingen nog onbeduidender zijn dan in Amerika. De verdruk-
king, door ambtenaren en inlandsche hoofden op de arbeidende
bevolking uitgeoefend, was er verschrikkelijk en ondragelijk gewor-
den. Elk persoonlijk recht op den bodem en grond werd zonder
bedenken vernietigd, wanneer de gronden tot bebouwing geschikt
schenen te zijn. In het aangaan van contracten met particulieren
tot het verkoopen van produkten, vonden schandelijke misbruiken
en onrechtvaardigheden plaats; met één woord, de belangen van
het algemeen werden opgeofferd aan die der Nederlandsche schatkist
en van een aantal begunstigde bijzondere personen. In 1837 ont-
stonden er dan ook bedenkelijke onlusten over het invorderen van
boeten, enz. De Gouverneur tonneboeijer en eenige ambtenaren
werden vermoord, en de zwakke militaire macht werd teruggedreven.
Dadelijk zond het Gouvernement eene expeditie derwaarts onder den
Generaal verveer, die de rust herstelde en het opperhoofd der opstan-
delingen gevangen nam en ter dood liet brengen. De overwin-
naar echter stierf op de kust van Guinea aan de landziekte.
5.
De gevolgen der Eebruari-omwenteling in het bestüur
der koloniën.
Het bestuur van den Gouverneur-Generaal rochdssen was door
eigenaardige moeielijkhedcn gekenmerkt. De onaangenaamheden
toch, door de vestiging van beooke op Borneo ontstaan, gevoegd bij
den Balineeschen oorlog en nieuwe onlusten op Sumatra, maak-
ten krachtige militaire maatregelen noodzakelijk. De ontwaakte be-
langstelling in de Indische zaken hadden te weeg gebracht, dat er
van lieverlede stemmen opgingen, die eene andere staatkunde in
Indië noodzakelijk achtten, meerdere openbaarheid wenschten en
eene meer vrijzinnige richting wilden ingevoerd hebben, zoo als
die in de eerste jaren van ons hernieuwd volksbestaan, in de Oost-