Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
vrijhaven verklaard, en de Gouverneur van dit eiland en aanhoo-
righeden, gelijk de besturen van alle posten, onder het beheer van
den Gouverneur-Generaal te Suriname geplaatst. Voorts werd er
een nieuw Eegeerings-Eeglement ingevoerd, de rechterlijke en de
uitvoerende macht vau elkander gescheiden, de landbouw aangemoe-
digd en de grond gelegd voor andere verbeteringen, door welke
men hoopte het evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven te
herstellen.
3.
het kültüuiistelsel.
Na de overdracht van het bestuur aan den Generaal van den
bosch in 1830, was ook de Commissaris-Generaal dubus naar het
vaderland teruggekeerd. Behalve een onderzoek naar de regeerings-
wijze van den Gouverneur-Generaal, had hij zich ook moeten verze-
keren van het doelmatige om de particuliere nijverheid op Java
te bevorderen. Spaarzaamheid bovenal was hem daarbij als last-
brief medegegeven; en dezen last heeft hij, naar het oordeel van
sommigen, wat al te nauwgezet volbracht. Zoo beklaagde men zich
dat hij die ook op de land- en zeemacht toepaste, terwijl de oorlog,
die er gevoerd werd, integendeel zwaarder uitgaven voor dezen tak
van bestuur vorderde; dat hij het binnenlandsch verkeer belem-
m.erde door het bezuinigen op de poststations en postpaarden, ter-
wijl hij daarentegen voor geleerde nasporingen en natuurkundige
onderzoekingen gelden over had; dat hij de traktementen van som-
mige ambtenaren besnoeide, enz. Intusschen wendde hij alles aan
om den aanbouw van produkten te bevorderen en den Javanen
meer geldelijke voordeelen te verschaffen. Vooral zorgde hij voor
vermeerdering der rijstvelden en het vruchtbaar maken daarvan;
moedigde de West Indische manier om suiker te fabriceeren aan,
enz. Zijn verslag aan den Koning werd dan ook gunstig opge-
nomen.
Van wege het Nederlandsch Gouvernement werden echter in
dezen tijd alle mogelijke middelen beraamd om zulk een toestand
in het leven te roepen, dat voortaan de koloniën, in plaats van