Boekgegevens
Titel: Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Auteur: Fortanier, A.P.
Uitgave: Amsterdam: G.L. Funke, 1869
[S.l.]: Loman, Kirberger & Van Kesteren
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 295 B 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206389
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Azië, Geschiedenis: geschiedenis van Amerika
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën
Vorige scan Volgende scanScanned page
warringen, die er bij de overgave der kolonie in vele takken van
bestuur beerschten, vooral het schenden der zeden en gebruiken
van den Javaan, bewijzen het tegendeel. Ook was eaffles niet
zeer kiesch in de keuze van middelen, om zich zeiven te bevoor-
deelen; terwijl mede over sommige ambtenaren daaromtrent ver-
moedens gerezen zijn. Hoe dit zij, zeker is het dat raffles in
later tijd zich op verschillende wijzen een vijand van Nederland
heeft betoond, en in dagblad-artikelen den spijt aan den dag legde,
dien de overgave der rijke koloniën in den Archipel hem veroor-
zaakt heeft.
Toch kon hij die overgave niet ontduiken. Door den val van
napoleon was de toestand van Europa geheel veranderd, waren de
meeste vorsten op hunne tronen hersteld, en was er tussehen Enge-
land en Nederland, 13 Augustus 1814, een tractaat gesloten, waarbij
dit laatste de bezittingen terugkreeg, die het op 1 Januari 1803
in de zeeën en op het vaste land van Amerika, Afrika en Azië
bezeten had. Uitgezonderd waren de Kaapkolonie, Bemerary, Esse-
quebo en Berbice, waarover in een Supplement-Verdrag in diervoege
werd beschikt dat, voor het behouden dezer koloniën, Engeland ovls,
aandeel in de oorlogskosten, (12 millioen) en de kosten voor de
nieuwe vestingen in België langs de zuidergrenzen, (24 millioen)
dus te zamen 36 millioen zou betalen. Bij hetzelfde verdrag werd
bepaald, dat Nederland het tinrijke Banka in ruil voor Cochin zou
bekomen, en de overdracht van alle bezittingen een half jaar na de
bekrachtiging der Conventie zou plaats hebben.
Door deze overeenkomst verloren wij het overschot onzer bezit-
tingen in Hindoslan, die bij het tractaat van 1824 aan Engeland
werden afgestaan. Aan ons verbleven de bezittingen in den Ar-
chipel; maar het duurde tot in het midden van ]817, alvorens de
overgave kon gezegd worden volledig te zijn uitgevoerd.