Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
liet dus niet duidelijk, dat de humus niet alleen
door zijn koolzuur, maar ook door al deze andere
stofFen als meststof werkt?
Doch wij moeten ook nog opmerken, dat,
wanneer er op eenmaal eene groote hoeveelheid
koolzuur ontwikkeld wordt, zulks niet uitsluitend
en alleen tot voeding behoeft te verstrekken,
maar dat dit ook nog op eene andere wijze kan
werken. Wij hebben namelijk vroeger gezegd,
dat de kiezelzure verbindingen of de zoogenoemde
silicaten, opgelost worden door water, wanneer
dit eene groote hoeveelheid koolzuur bevat, en
het is dus duidelijk, dat, wannéér er zich veel
koolzuur ontwikkelt, ook meer van deze silicaten
door het water zullen worden opgenomen, dan
anders het geyal geweest zoude zijn. Maar nii
volgt hieruit tevens, dat koolzuur, wanneer zich
dit uit den humus ontwikkelt, in staat is, om de
oxyden, die met het kiezelzuur verbonden zijn,
zoo als potasch, soda enz. in koolzure pota^sch en
koolzure soda te veranderen, en deze door de
planten als voedingstof te doen opnemen. Is nu
deze verklaring juist, dan zal de humus niet al-
leen gedeeltelijk in het dadelijk benoodigde voedsel
der planten voorzien, maar ook voedsel in voorraad
bereiden, en het berooven van den grond door de
planten van de noodige stoffen, door eene onaf-
gebrokene ontleding aanhoudend vergoeden.
Dat ook de rottende overblijfselen van planten