Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
grond. Eene andere humussoort heeft zich met.
zuren, b.v. met azijnzuur vereenigd en weerstaat
hierdoor eene verdere ontleding. Dit is de ««re
humus. De humus, die ter verdere ontleding
door de zuurstof geschikt is, draagt den naam
van vruchtbare humus. Wat eindelijk het hu-
muszuur betreft, zoo schijnt het, dat dit humus is,
die wel reeds een gedeelte zuurstof heeft opgeno-
men, doch nog niet zooveel als noodig is, om
hem in koolzuurgas te doen veranderen.
Door de aanwezigheid van veel humus wordt
de vruchtbaarheid van den grond merkelijk be-
vorderd, en dit is duidelijk, omdat daar, waar
vele oplosbare humus voorhanden is, ook veel kool-
zuur moet gevoi'md worden, waarvan zich alzoo
de gewassen rijkelijk kunnen voorzien. De hu-
mus bestaat dus eigenlijk uit de overblijfselen van
planten en dieren, waartoe ook de uitwerpselen
der laatsten behooren. Deze bestaan nu niet alleen
uit koolstof, die uitsluitend het koolzuur vormt,
maar ook uit bijna alle stolfen, waarover wij vroe-
ger gesproken hebben, zoo als stikstof, waterstof,
zwavel, phosphorus, potasch en dergelijke, wel is
waar niet in eene zoo groote hoeveelheid als de
koolstof, maar toch genoegzaam om tot voedsel
voor de planten te verstrekken. Wij weten, dat
bijna al deze stoffen in eenen oplosbaren toestand
voorhanden zijn en alzoo des te gemakkelijker
door de gewassen kvinnen opgenomen worden. Is