Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
soorten, in dien toestand door de gewassen wordt
opgenomen; maar dat de humus alleen daardoor
zeer voordeelig op den plantengroei werkt, om-
dat hij bijzonder geneigd is, om de zuurstof uit
de lucht op te nemen en daardoor koolzuur voort
te brengen, dat dan in lucht- of gasvormigen
toestand door de planten opgenomen en door deze
weder m koolstof en zuurstof wordt ontleed. De
koolstof nu blijft in de gewassen als een hunner
hoofdbestanddeelen terug, terwijl deze de zuurstof
voor het grootste gedeelte weder aan den damp-
kring teruggeven. Hieruit nu kan men reeds-
eenigzins opmaken, wat eigenlijk humus is. On-
der humus verstaat men, namelijk, de verrotte en
verteerde overblijfselen van planten endieren, die
wol hunnen vroegeren vorm verloren hebben, doch
nog niet zoo door de zuurstof van de lucht zijn
aangegrepen, dat zij geheel ontbonden en in kool-
zuur veranderd zijn. Terwijl overigens eene vol-
komene ontleding in den grond door eene menigte
toevallige hinderpalen wordt belemmerd, zoo is
ook de ontleedbaarheid van den humus zeer ver-
schillend. Sommige humus heeft meer den vorm
van kool aangenomen, en wederstaat daardoor lan-
ger den invloed der zuurstof, terwijl hij in dien toe-
stand bovendien ook minder oplosbaar is; men heeft
dezen den naam van verltooldett humu» of humus-
kool gegeven, en hij maakt een voornaam bestand-
deel uit van den zwarten, muilen of veenachtigen