Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
verbinding der stikstof met de waterstof tot am-
moniak, op die der waterstof met het chlore tot
zoutzuur, en van het chlore met de soda tot keu-
kenzout.
Eene stof van eene geheel andere zanienstelling
dan de vorige, ligt thans ter behandeling aan de
beurt. De humus namelijk, welken wij, althans
bij name, genoegzaam kennen uit landbouwkun-
dige geschriften, waar telkens van die stof ge-
sproken wordt.
Vroeger, toen men nog niet zoo naauwkeurig
de stoffen kende, waaruit de planten bestaan, en
over hare eigenlijke voedingswijze minder helder
inzigt had, was men van gevoelen, dat de groei
der gewassen hoofdzakelijk afhing van eene ze-
kere bruine Etof, die zich in den grond bevindt.
Men geloofde, dat de planten deze stof met
hare wortels opzogen, in het hgchaam op gelijke
wijze verteerden als de dieren hun voedsel in de
maag, en tot voeding van het ligchaam bereid-
den.
Later echter, heeft men zich met een naauw-
keuriger onderzoek van den humus bezig gehou-
den, en daarin onderscheidene zuurstofverbindin-
gen aangetroffen. De voornaamste daarvan noemde
men humusxuur, en dit hield men nu voor de
eigenlijke voedingsstof der planten. Verdere na-
sporingen evenwel hebben doen zien, dat ook dit
humuszuur, evenmin als zijne verschillende onder-