Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
dien,' zoo als wij reeds zeiden, de thans opgege-
vene zijn de voornaamsten. De overige komen
veel zeldzamer voor, oefenen minder invloed uit,
of zijn minder geschikt om opzettelijk te worden
aangewend. Doch het zal zeker niet overbodig
zijn, om thans de rij der behandelde stofien nog
eenmaal te doorloopen.
Wij hebben van \'6 enkelvoudige ligchamen ge-
sproken; van deze is de zuurstof diegene, welke
met bijna alle overige ügchamen verbindingen kan
aangaan. De gewigtigste dezer is die der zuur-
stof met de stikstof, als een bloot werktuigeHjk
mengsel, hetwelk de dampkringslucht vormt; en
vervolgens de innige, scheikundige verbinding de-
zer beide stoffer tot salpeterzuur. Verder, die
der zuurstof met de waterstof tot water, met de
koolstof tot koolzuur, met den phosphorus, den
zwavel en de kiezel tot phosphorzuur, zwavelzuur
en kiezelzuur of kiezelaarde, en eindelijk do ver-
bindingen der zuurstof met potassium, sodium,
calcium, aluminium en magnesium tot potasch,
soda, kalk, klei- of aluinaarde, en talkaarde of.
magnesia, alsmede die met ijzer en manganium
tot ijzer- en manganium-oxydule en oxyde. Bij
al deze hebben wij ook nog andere verbindingen
vermeld, voor zoover die, uit een landbouwkun-
dig oogpunt beschouwd, gewigtig zijn. Ten aan-
zien dei? overige enkelvoudige stoffen, liebben wij
in het bijzonder opmerkzaam gemaakt op de