Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
soda met het chlore, of het ons zoo welbekende
keukenzout.
Het ifoutisuur oefent eenen weinig belangrijken
invloed uit op den plantengroei, omdat de gewassen
in het algemeen slechts zeer weinig chlore tot hunne
zamenstelling of voeding behoeven, en de voor-
heen wel eens aangeprezene bemesting met zeer ver-
dund zoutzuur volstrekt geene aanbeveling verdient.
Het Jieuteenisout daarentegen, is in den laatsten
tijd meermalen tot bemesting aangeprezen. Dit
schijnt echter niet gunstig te werken, door zijn ge-
halte aan chlore, maar wel uithoofde der soda, en
de nadeelige invloed eener te groote hoeveelheid van
chlore is hierbij zelfs zoo sterk, dat men ook bij
de aanwendig van het keukenzout met veel voor-
zigtigheid behóórt te werk te gaan. Zijn gebruik
in niet te groote hoeveelheid heeft echter meer-
malen eene allergunstigste uitwerking ten gevolge,
en daarom hebben wij ook reeds vroeger aange-
raden , om den gips, alvoren dien uit te strooijen,
met eenig keukenzout te vermengen.
Wij hebben thans de voornaamste stoffen, welker
kennis belangrijk voor den landbouwer is, afge-
handeld. Wel konden wij nog over eene menigte
andere verbindingen spreken, die de behandelde
enkelvoudige stoffen opleveren, en welke midde-
lijk of onmiddelijk op den plantengroei van inä-
vloed zijn; maar zulks zoude willigt verwarring
van namen en zaken doen ontstaan, en boven-