Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
als meststof zoo voortreffelijke Guano of Peru-
aansclie vogelmest, zijn mestend vermogen vooral
aan de ammoniak-zouten te danken heeft 5 maar
terwijl deze zich even gemakkelijk in water op-
lossen, als zij zich, in aanraking met andere ver-
bindingen, gemakkelijk ontleden en den zuiveren
ammoniak loslaten, zoo dient guano altijd met
voorzigtigheid en in geen te groote hoeveelheid ge-
bruikt te worden Het gezegde: »al te veel
is ongezond" is wel nergens meer van toepassing
dan bij het plantenleven, omdat zijn welzijn overal
op een nimmer te overschrijden evenwigt ge-
grond ia.
TIENDE HOOFDSTUK.
OVER HET ZODTZütlE, HET KEUKENZOUT EN DEN HUMUS.
Er zijn thans nog een paar verbindingen waar-
mede wij ons moeten bekend maken; vooreerst,
die der waterstof met het chlore, eene verbinding,
die, in den handel onder den naam van zoutzuur
algemeen bekend is, en ten tweede die van de
(') De hoeveelheid guano, welko men gebruiken kan,
hangt natuurlijk veel van den grond af, waarop men dien toe-
past; doch in het algemeen kunnen 400 N. p. op het bunder
als eene goede, en 500 N. p. als eene zware bemesting wor-
den beschouwd.
6*