Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
het telen der gewassen op rijen eene uitnemende
uitwerking doet. Maar ook bij hetgene op de
gewone wijze uit de volle hand gezaaid is, zal
men, zoo dit al te welig opschiet, den grond
met oenen smallen ploeg, zonder rad en zonder
strijkbord kunnen opploegen, en eene goede uit-
komst verkrijgen. Want door het opwroeten van
den grond, wordt de ontleding der stoffen, die
zich in den grond bevinden, aanmerkelijk be-
vorderd, en daardoor het evenwigt tusschen deze
en het koolzuur en den ammoniak zooveel moge-
lijk hersteld.
Den zwavelzuren ammoniak hebben wij reeds
vroeger, over de werking van het gips spreken-
de (*), leeren kennen.
De verbinding van het chlore met den ammo-
niak kennen wij onder den naam van salmiak,
die, even als de salpeterzure ammoniak, zeer
goed als meststof aangewend zoude kunnen wor-
den, wanneer beiden daartoe niet te kostbaar
waren.
Van meer belang voor ons is de phosphorzure
ammoniak, die als een hoofdbestanddeel van de
gier op het land komt, en zoowel door zijn ge-
halte aan phosphorzuur als aan am^noniak zeer
voordeelig op den plantengroei werkt.
ïen slotte moeten wij nog opmerken, dat de
O Bladz. 62.