Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
P'J
EEKSTE HOOFDSTUK.

IIVIiEIDIIVG.
Al vorens tot ons eigenlijk onderwerp over
te gaan, moeten wij ons eenige algemeene za-
ken herinneren. God heeft de wereld uit niet
geschapen! Moge dit scheppen uit niet voor ons
al een ondoorgrondelijk geheim zijn, zoo levert
de natuur echter eene menigte voorbeelden op,
die ons, als wij de zaak slechfcs oppervlakkig
beschouwen, aan een scheppen uit niet kunnen
doen denken. Hoe dikwerf toch zien wij op een
heeten zomerdag, bij een volmaakt helderen he-
mel, plotseling en als uit niet, kleine wolkjes
aan den gezigteinder verschijnen, die trapsgewijze
al grootor en grooter worden, en zich, zeer dik-
wijls ten onzen nutte, maar ook somtijds tot onze
schade, zamenpakken, ten einde eenen verkwik-
kenden regen of eenen vernielenden hagel over
onze velden uit te storten. Even zoo min nu als
wij den fijnen waterdamp zien kunnen, die in de
lucht aanwezig is,- en waaruit wolken, regen en
I