Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
ook bij droog weder de planten zoogenoemd ver-
branden. De paardenmest namelijk bevat zeer
veel ammoniak, en vordert daarom ook bij het
verrotten eene groote hoeveelheid koolzuur of
eenig ander zuur, ten einde al den ammoniak te
verzadigen. Doch die groote hoeveelheid zuren
is dikwerf niet voorhanden, en dan oefent de
zuivere ammoniak eenen bijtenden en vernietigen-
den invloed op de planten uit. Ook de versehe
mest ontwikkelt natuurlijk in het begin, wanneer
het verrotten veel spoediger voortgaat, meer am-
moniak dan diegene, welke reeds eenigen tijd ge-
staan heeft. In zandgronden en bij aanhoudende
droogte zijn er altijd minder zuren voorhanden,
en dus moet alsdan ook hetzelfde plaats vinden.
Uit dit alles kunnen wij opmerken, dat menig-
maal de ondervinding van den eenvoudigen land-
man met de voorschiiften, die de wetenschap op-
levert, juist overeenkomt. "Want alle landlieden
weten, dat versehe mest en vooral versehe paar-
denmest alleen voor zware of natte gronden dien-
stig is; terwijl voor ligten, droogen grond oude,
genoegzaam verrotte, spekkige mest, en in de
eerste plaats koemest vereischt wordt. De voorname
reden daarvan is, zoo als wij opmerkten, gemakke-
lijk te begrijpen, en toch kennen haar de meeste land-
lieden niet, ja zelfs is het nog niet lang geleden,
dat zij ook voor de scheikundigen een géheim was.
Versehe gier werkt dikwijls nadeelig op de ge-