Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
in aanraking komen; doch de wijze van vorming
is zeer onderscheiden, omdat zij op onderling ge-
heel verschillende werkingen berust. In het al-
gemeen kan men echter vaststellen, dat er bij
alle verrotting ammoniak gevormd wordt, doch
bij die van dierlijke stoffen, wegens hare meer-
dere gehalte aan stikstof, in veel grootere hoe-
veelheid, dan bij plantaardige ligchamen. Bij den
landbouw zijn het hoofdzakelijk mestvaalten, hei-
melijke gemakken en gierputten, waarin de vor-
ming van ammoniak plaats vindt. Gier of aalt
vooral is rijk aan stikstofbevattende bestanddee-
len, en het kan dus niet missen, of in de
gierputten moet zich veel ammoniak ontwikkelen.
Maar terwijl de bouwgrond altijd meer of min
met rottende stoffen vermengd is, zoo levert hij
ook eene steeds werkzame bron op, tot het vor-
men van ammoniak, en er wordt dan ook wel
bijna geen grond aangetroffen, waarin niet ammo-
niak voorhanden is.
Even gemakkelijk als de ammoniak ontstaat,
even ligt schijnt hij door de gewassen in zijne
beide bestanddeelen, stikstof en waterstof, ontleed
te worden, en terwijl alle planten eene groote
hoeveelheid stikstof, tevens met de waterstof, tot
hare voeding noodig hebben, zoo volgt hieruit
van zelve het hooge belang, dat de ammoniak
heeft voor het plantenleven. Ook hier blinkt
weder de wijsheid des Scheppers viit! Do planten