Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
grond terug. Maar ook onderscheidene vaste stof-
fen bezitten het vermogen om den ammoniak aan
te trekken en vast te houden, zoo als wij reeds
bij het behandelen der klei gezien hebben.
Wil dus de landman den ammoniak behouden,
die zich in zijne mestvaalt bevindt, dan moet
hij deze met aarde bedekken, welke hem dan op-
neemt. Ook kan hij de vaalt met gier bevochti-
gen , waarin zwavelzuur is gemengd (alle acht
dagen b.v. een half pond) (*). Het grootste ge-
deelte van dit zwavelzuur, verbindt zich dan met
den ammoniak, welke zich in de gier ontwikkelt,
tot zwavelzuren ammoniak, een zout, dat zoowel
door zijn zwavelzuur als door den ammoniak als
eene uitstekende meststof op den plantengroei
werkt. Maar het overige nog onverbonden zwa-
velzuur, zal zich, ingeval men met die gier de
mestvaalt besproeit, met den ammoniak van deze
verbinden, en men vormt daardoor eenen spek-
kigen, uitmuntenden en spoedig werkenden mest.
Doch ook zonder dit aanwenden van zwavelzum-,
levert alleen reeds de bedekking der vaalten met
aarde eene zeer goede uitkomst op, want men ver-
krijgt daardoor niet alleen meerdere eigenlijke mest-
stof, maar ook is deze van betere hoedanigheid.
De ammoniak ontstaat, wanneer ligchamen, die
stikstof bevatten, in zekere verhouding met water
(•) «lailz. 14.