Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
fit, ■
74
(
NEGENDE HOOFDSTUK.
ovek den ammoniak en zijne vekbindingen.
In den herfst, bij koud en guur weder, ziet men
des morgens dikwijls de mestvaalten op de boeren-
erven dampen, vooral wanneer zij eene goede
hoeveelheid dierlijke mest en geen overmaat
van strooisel of aarde bevatten. Deze damp be-
vat de stof waai'over wij thans handelen moeten,
den Ammoniak namelijk of de ammonia, een
voornaam bestanddeel van de dierlijke meststoffen,
dat door een goeden landbouwer met zorg in den
mest bewaard wordt, en waarvan hij het verdam-
pen of nutteloos in de lucht vervlugtigen, zoo-
veel doenlijk zoekt te beletten.
Wij hebben vroeger de verbindingen van de
zuurstof met onderscheiden andere stqfïen behan-
deld; thans ligt die van de stikstof met de water-
stof aan de beurt, zijnde dit de ammoniak, welke
bij den plantengroei eene zoo belangrijke rol speelt.
Hij bestaat uit ongeveer 4 deelen stikstof en 1
deel waterstof, zoodat de stikstof hier verre weg
de overhand heeft.
De ammoniak is ook belangrijk, omdat hij zich
even zoo tot de zuren verhoudt, als de potasch,
soda en dergelijken, en daarom wordt hij dan
ook, even als deze, onder de zoutbasissen opge-
nomen.