Boekgegevens
Titel: Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Auteur: Babo, Lambert von; Meijlink, Bernardus
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1172
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206375
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: grondbewerking (landbouw)
Trefwoord: Landbouwchemie, Bodemchemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Akkerbouw-scheikunde of Kort begrip van de scheikundige grondwaarheden, welke de landbouwer behoort te kennen, ten einde zijnen akker behoorlijk te behandelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
kalkaarde aan, waardoor dan liet pliosphorzure
ijzer-oxydule gunstig op den plantengroei kan wer-
ken. Doch ook hier moeten wij opmerken, dat
eene te grootè hoeveelheid van dit zout, bij het
voorhanden zijn van vele stoffen, die zulks op-
losbaar kunnen maken, eenen nadeeligen in vJoed
op de gewassen uitoefent. Intusschen is het
zeer waarschijnlijk, dat men met dergelijke klei
ligte gronden aanmerkelijk kan verbeteren.
Terwijl overigens het ijzer zoo algemeen voor-
komt, en de planten er slechts zeer weinig van
behoeven, zoo zal het wel nimmer noodig zijn,
om dit opzettelijk aan den grond mede te deelen.
De laatste der voor ons belangrijke zuurstofver-
bindingen zijn die met het manganium ^ het
mangaan-oxydule namelijk en het mangaan-oxyde.
Beide zijn met het ijzer-oxydule en ijzer-oxyde
naauw verwant, en hmme eigenschappen komen veel
met elkander overeen. Zeer vele planten bevatten
deze stoffen, doch in uiterst geringe hoeveelheid
en zij komen ook in bijna eiken grond, doch altijd
in eene zeer geringe verhouding voor. Wij voor
ons behoeven daarmede geene nadere kennis te
maken, en zullen dus hiermede besluiten, om bij
eene volgende gelegenheid uitsluitend den ammo-
niak te behandelen, waarover wij reeds meermalen
in het voorbijgaan gesproken hebben.